Geluk of ongeluk ? Wie zal het zeggen ?

“Als een zwarte kat jouw pad kruist dan is dat een teken dat het dier ergens naartoe gaat.”

Groucho Marx

Zeg je vaak dat je voor het ongeluk geboren bent ? Vit je dikwijls op jezelf en dreig je te verzwelgen in zelfmedelijden ? Merk je eerder het negatieve op dan het positieve ? Blijf je lang hangen in negatieve emoties ? Denk je soms dat je het volledig verneukt hebt en kan je je wel voor het hoofd slaan ? Maak je jezelf wijs dat je moet boeten voor de fouten die je hebt gemaakt ? Zeg je vaak : “het is mijn schuld, mea culpa ?”

Het probleem ligt niet in het erkennen dat je fout was. Je mag gerust zeggen dat je verkeerd bent geweest maar klamp je niet vast aan gevoelens van schuld en schaamte, zo maak je jouw lichaam volledig van de wijs. Schaamte en schuld veroorzaken donkere vlekken in ons energieveld en blokkeren ons voor verdere groei. Het is zelfkastijding en het kan jouw leven totaal overhoop halen, overheersen, zelfs verwoesten ! Stop met deze boetedoening !

Er is geen heilige zonder verleden, er is geen zondaar zonder toekomst. Iedereen maakt fouten, iedereen leert met vallen en opstaan. Vergeef jezelf en vergeef anderen voor de fouten die zij gemaakt hebben. Het zal heel wat ruimte vrijmaken voor andere dingen die er wel toe doen ! Zonde is “missing the mark”, het doel missen, zonde betekent gewoon dat je een foute keuze hebt gemaakt.

Je bent verantwoordelijk voor wat je ziet, je bent verantwoordelijk voor wat je denkt, je bent verantwoordelijk voor wat je voelt, je bent verantwoordelijk voor wat je allemaal gelooft. Zelfs het geloof dat zwarte katten ongeluk brengen…of het geloof dat je niet onder een ladder door mag, het komt allemaal van jou. Wat je ziet in jouw wereld is enkel een reflectie van wat er zich binnenin jou afspeelt. Jouw perceptie van de wereld bepaalt hoe jouw wereld er uitziet.

Alleen door schuld kun je aan het verleden vasthouden. We zien alles in tegenstellingen : goed/slecht, juist/verkeerd, slachtoffer/dader, aanvaller/verdediger maar dit zijn controlerende en bedrieglijke gedachten. We blijven meestal veel te lang stilstaan bij het onrecht dat ons is aangedaan, we zeuren, we klagen, we verwensen en haten diegenen die ons iets aangedaan hebben. Mocht je een andere betekenis geven aan een situatie, zonder het verleden er bij te betrekken en zonder te oordelen, dan zou je zien hoe alles werkelijk is en laat je schuld en andere negatieve emoties geen controle overnemen over jouw “staat van zijn” (die in oorsprong, liefde, vreugde, vrede, vrijheid is).

Het volgende verhaal illustreert perfect wat het belang is van juiste perceptie en hoe je zelf betekenis geeft aan verschillende situaties.

“Een oude Chinese boer heeft enkel één paard om zijn land te bewerken. Op een dag vlucht het paard en verdwijnt het ver in de bergen. De buren van de oude man hebben medelijden met hem. “Hoe erg, wat een ongeluk” zeggen ze in koor. De oude man blijft echter kalm en zegt : “Ongeluk ? Geluk ? Wie zal het zeggen ? Het is niet goed, het is niet slecht. Het enige dat ik weet is dat mijn paard is weggelopen.”

Een week later keert zijn paard terug…gevolgd door een hele kudde wilde paarden ! Weer zijn de buren daar, deze keer om de man te feliciteren met zijn nieuwe rijkdom…wederom zegt de man op kalme toon : “Goed of slecht ? Ongeluk of geluk ? Wie zal het zeggen ? Het enige dat ik weet is dat mijn paard terug is en dat er tien andere bij zijn.”

De enige zoon van de man, die zijn vader ook op de boerderij helpt, besluit de wilde paarden te temmen maar op de eerste dag al, valt hij van één van deze paarden en breekt beide benen. De buren staan er opnieuw en beklagen de man  : “Oh nee, wat een ongeluk !!!” Weer reageert de boer met de woorden : “Goed of slecht ? Geluk of ongeluk ? Wie zal het zeggen ? Het enige dat ik weet is dat mijn zoon beide benen heeft gebroken.”

Een week later krijgt de boer bezoek van soldaten die alle gezonde mannen van het dorp komen oproepen om ten strijde te trekken met het leger. Wanneer ze echter de jonge, nu kreupele man zien, laten ze hem met rust….

Wat is geluk, wat is ongeluk ? Wie zal het zeggen….met de juiste perceptie verandert de vloek wel in een zegen !

Phuro! Be inspired!

Advertentie

It takes two to fight !

Voor ieder gevecht heb je twee vechtersbazen nodig. Voor iedere pesterij heb je een gepeste nodig en een pestkop.

Het moment dat een opmerking, actie of aanval van iemand anders jou raakt (dus telkens wanneer je een negatieve emotie voelt zoals schaamte, verdriet, schuld, boosheid, verdriet) heb jij het toestemming gegeven om in jouw systeem binnen te dringen ! De haatzender weet dat jij zijn boodschap ontvangen hebt en dat het iets met je doet ! Hij is trots op zijn prestatie en jij, arme jij blijft verdwaasd achter, je vind jezelf maar een nietsnut.  Misschien volgt er een fysieke uithaal en probeer je jezelf te verdedigen, misschien kan je jezelf amper beschermen, buig je jouw hoofd neer en druip je af…

Maar de bullebak heeft jouw angst nodig om controle te kunnen uitoefenen over jou ! Zolang één van jullie beide niet in balans is zullen beide partijen elkaar nodig hebben, de ene kan niet zonder de andere, zorg dus dat jij als eerste in evenwicht bent !

Pesten richt zich steeds tot de fysiek of mentaal zwakkeren onder ons. Toch kan je wanneer je jezelf onder controle hebt weerstand bieden aan fysiek brute kracht of éénder welke psychische terreur of intimidatie. “Het raakt jou koude kleren niet” wil letterlijk zeggen “je laat het niet op jou INwerken !”

Iemand die wil vechten, daagt uit en aast op jouw reactie. Heb je al gemerkt dat wanneer iemand zijn kalmte bewaart en weigert te vechten, zijn tegenstander meestal furieuzer wordt ? De stoppen slaan door wanneer hij niet krijgt wat hij wil, (wanneer jij niet reageert of anders reageert) hij wordt nerveus en begrijpt niet wat er gebeurt wanneer je zijn aanval gewoon van je afborstelt !

Je hebt het recht jezelf fysiek te verdedigen maar kwaadheid met kwaadheid bestrijden lost niets op. Lao Tse zei : “De beste vechter is nooit kwaad”. Een echte strijder is in evenwicht. Hij verhoogt zijn wilskracht NIET zijn woede ! In een staat van balans, wanneer zijn aandacht in zichzelf is gericht, is er werkelijk niemand die hem kan beïnvloeden.

De voornaamste redenen  waarom de Maori’s hun haka dans uitvoeren voor de strijd is om hun eigen krachten op te wekken en om hun tegenstanders af te schrikken. Zij roepen echter geen haat op of geen agressie, want dat zou hun kracht verminderen. Ware kracht komt vanuit jezelf en berokkent  niemand anders schade toe. Wanneer er toch een aanval zou zijn, zei het fysiek of verbaal kun je de woede, haat en negatieve energie terugzenden, zonder dat het jou maar één haar gekrenkt heeft. Voor alle negatieve energie die op jou is gericht door anderen geldt : Niet van mij, return to sender !

Stel fysieke grenzen, bescherm je energetisch, leer nee te zeggen, oefen enkele krachtige one-liners in, ga een verdedigingscursus volgen. Aarzel niet om hulp te vragen of een vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer je met één of andere vorm van pesten of agressie te maken krijgt. Ook wanneer je een vermoeden hebt dat iemand in jouw omgeving hieronder gebukt gaat ! Schakel de coach in voor meer tips & tricks zodat je je zelfwaarde weer ontdekt, negativiteit de baas blijft en je voortaan die denigrerende opmerkingen niet meer in jouw rugzak meezeult !

Lees ook : Van kwetsbaar naar weerbaar voor meer tips !

Phuro! Be inspired!