Love is Φ – Power of the heart

De elektromagnetische frequentie van het hart beweegt in de vorm van een torus. De as van de torus strekt zich uit van de bekkenbodem tot de schedel en het hele veld is holografisch wat betekent dat informatie van elk punt in de torus kan worden afgelezen.

Het-elektromagnetische-veld-van-het-hart-is-de-sleutel-tot-fundamentele-vernieuwing-570x351

Het elektromagnetische veld van de torus is niet de enige bron die dit type elektromagnetisch veld voortbrengt. Elke atoom zendt dezelfde torus uit. De Aarde bevindt zich ook in het centrum van een torus, evenals het zonnestelsel en ons sterrenstelsel en allen zijn ze holografisch.

Wetenschappers denken dat er een goede kans is dat er één enkele universele torus is die een oneindig aantal holografische tori bevat. Dit betekent dat eenieder van ons is verbonden met het gehele universum en per definitie op elk gegeven moment toegang heeft tot alle informatie. Wanneer we in rust zijn en toegang krijgen tot ons hart verbinden we ons letterlijk met de eindeloze voorraad wijsheid van het universum zodat ‘wonderen’ in ons leven komen

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1787:het-volgen-van-je-hart-is-slimmer-dan-je-denkt&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Hartcoherentie : samenwerking van hart, geest en lichaam !

Een andere manier om de torusvorm te bekijken is om deze te beschouwen als een vorm die perfect kan worden beschreven door een verzameling van Phi- spiralen. 

Elke Phi-spiraal is eigenlijk een serie pure sinusgolven. Het is een bekend principe in de natuurkunde dat elke complexe golfvorm gecreëerd kan worden uit de sommatie van eenvoudigere pure sinusgolven van verschillende frequenties en amplitudes. Dit principe wordt het Fourier-principe genoemd. De Phi-spiraal wordt aldus samengesteld uit een serie van harmonischen met golflengten die voldoen aan de Gulden snedeversie van de Fibonacci-reeks:

Wanneer pure sinusgolven met golflengten van 1/ Ф,  1,  Ф,  Ф ²,  Ф ³  etc. bij elkaar gevoegd worden, dan vormen zij de perfecte Phi-spiraal:

Gulden Snede golven
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Wanneer deze Phi-spiralen om de torus rondcirkelen en elkaar ontmoeten, dan interfereren zij met elkaar. Het gevolg van deze interferentie is dat er zich twee nieuwe golven vormen. Het is nu belangrijk te weten dat beide nieuwe golven een golflengte zullen hebben die wederom in de Fibonacci-reeks passen. Dit maakt het mogelijk dat de interferentie non-destructief zal zijn omdat de interferentie eenvoudigweg resulteert in meer harmonischen in de Fibonacci-reeks.

philower

Terwijl destructieve interferentie de norm is in golfinterferenties, is de enige uitzondering op deze regel in de natuur wanneer golven interfereren met de Gulden snede-ratio in golflengte. Met andere woorden: de Phi-spiraal kan in zichzelf opgaan rond de torusvorm zonder zichzelf te vernietigen. Daarmee is de Phi-spiraal de enige mogelijkheid in het universum om te nesten en zelforganiserend te worden. Dit is de manier waarop stabiele materie gevormd kan worden uit elektromagnetische energie als een verschijnsel van pure golfinterferentie.

765e0b20bd08d97a89d161c2532c3dff

Elektromagnetische energie in een rechte lijn noemen we gewoonlijk licht. Wanneer datzelfde licht haar eigen staart najaagt over het oppervlak van een torusvorm, noemen we het materie. Met andere woorden: het atoom is pure elektromagnetische energie in een vorm die we niet langer waarnemen als licht maar als materie. Of om het in Daniel Winter’s eigen woorden te zeggen:

Dus nu hebben we dit dualisme dat golven in een rechte lijn energie zijn en golven in een cirkel materie heten. En omdat we niet weten hoe de golf in de cirkel terechtgekomen is vanuit de lijn en er weer uit komt, stellen we ons massa verschillend van energie voor. E=MC^2 zegt eenvoudig dat, ja; voer de snelheid van het licht terug naar zichzelf en je hebt materie uit energie gemaakt’

De Gulden snede-spiralen van de torusvorm spiralen uiteindelijk naar een perfect nulpunt in de kern van de draaikolk die overeenkomt met de kern van het atoom. Dus deze sinusgolven imploderen met toenemende kortere golflengten. De implosie van de Gulden sinusgolven in steeds kleiner wordende golflengten verhoogt niet alleen de frequentie van de golven, maar verhoogt ook de snelheid van de golven om uiteindelijk sneller dan het licht te gaan. Volgens Daniel Winter is dit precies wat gravitatie in werkelijkheid is: de waterval van elektromagnetische Gulden snede sinusgolven die steeds meer in snelheid winnen om uiteindelijk supraluminaal te worden (sneller dan het licht). Einstein heeft altijd verondersteld dat elektromagnetisme en gravitatie gerelateerd waren en Daniel Winter legt ons nu uit hoe deze relatie precies zit.

.

(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Wanneer de donuts genest worden om de elektronenschillen van het atoom te vormen, is het enige wat nodig is om deze vorm van non-destructieve interferentie te vormen, dat de donuts uitgelijnd worden volgens de geometrie van de Platonische lichamen.

Wanneer de geneste donuts in het atoom gerangschikt worden volgens de symmetrie van de Platonische lichamen, haasten zich alle golven naar het centrum van het atoom, waardoor repetitieve, recursieve en fractalpatronen ontstaan die niet alleen de elektronenschillen vormen maar ook de kern van het atoom zelf. Uiteindelijk verdwijnen de fractalpatronen in het nulpunt van de kern van het atoom. De implosie van de elektromagnetische golven in steeds kortere golflengten is wat gravitatie eigenlijk is. De torus is min of meer een miniatuur zwart gat dat het licht naar zich toe trekt en zo gravitatie creëert.

De harmonische golfcycli die de Gulden Snederatio volgen, de Phi-cycli, zouden wel eens de oorsprong van het woord fysica (phi cycli, Eng: phi cycles)  kunnen zijn. Fysica zou dan de studie van de phi-cycli zijn

Phi en Liefde

Manfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Gedurende zijn optredens ontdekte hij dat bepaalde delen van zijn spel mensen meer ontroerden dan andere. Hij wilde weten wat het was in zijn muziek, welke toonhoogten en noten de mensen het meest beroerden. Hij begon daarom een wetenschappelijke carrière om dit uit te zoeken.

Zo bestudeerde hij de golfvormen die gerelateerd zijn aan menselijke emoties. De tedere omhelzingen en knuffels tussen mensen bleken voorspelbare drukcurven te volgen die universeel zijn. Zijn studies wezen uit dat deze niet gerelateerd zijn aan cultuur, religie of etnische achtergrond. Over de gehele wereld bleken mensen hetzelfde recept te gebruiken om emoties als een golf uit te drukken.

Uitdrukkingen van angst en haat waarbij mensen duwen en aan elkaar trekken bleken ook voorspelbare drukcurven te volgen. Verbazingwekkend is dat de emotie die geassocieerd wordt met liefde ook een relatie met de Gulden snede blijkt te hebben! Wanneer we onze geliefde omhelzen en het gevoel van liefde leggen in deze omhelzing, zal de maximale druk van de omhelzing plaatsvinden op precies het moment dat deze de Gulden snede vormt in de totale duur van de omhelzing.

Daniel Winter concludeerde uit Manfred Clynes’ studies dat liefde Gulden snede gerelateerd moet zijn!

Dus het lijkt erop dat er maar één manier is waarop het universele bewustzijn kan scheppen. Het vereist de liefdevolle, niet-destructieve interferentie en buiging van licht in fractal geometrische structuren die toestaat dat de golf staat en voor eeuwig interfereert. De hogere harmonischen in de Fibonacci-reeks zijn allemaal gebaseerd op de langste Phi-golf die de draaggolf vormt. De waterval aan elektromagnetische golven die gevlochten zijn op deze Gulden draaggolf met de langste golflengte heet in het Engels de ‘Lo Phi wave’, van ‘Long Phi wave’ ofwel de ‘Love Wave’ (liefdesgolf).

Is ‘Lo-Phi’ de oorsprong van het Engelse woord ‘love’?

phi1

Het lijkt er dus op dat alleen liefde creëert en we komen tot het inzicht dat het liefdevolle golven zijn die met elkaar interfereren waaruit de materiële wereld ontstaat. Wanneer de interfererende golven niet de Gulden snedeverhouding onderhielden in golflengten, dan zou destructieve interferentie het gevolg zijn en de materiële wereld zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Is het niet zo dat liefde bergen kan verzetten en dat haat en angst alles vernietigen? We zien dit zelfde principe tot uitdrukking komen in golven die liefdevol de wereld creëren.  Wanneer de golven elkaar haten, dan concurreren ze met elkaar en gaan ze allebei ten onder.

Licht in een rechte lijn is energie; liefdevol licht, gebogen om een brandpunt, creëert materie en het universele bewustzijn houdt deze golven gecentreerd. Wanneer de universele geest van het universum, God, het licht en de liefde van de wereld is, zoals de Bijbel ons vertelt, dan kunnen we dit nu waarderen vanuit een wetenschappelijk perspectief.

excerpt from : http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter6.html

Deze site is een aanrader als je je verder wil verdiepen in heilige geometrie !

Hieronder een visualisatie van Keith Allen Key, je kan deze gebruiken om terug de kracht van je hart te voelen. Enjoy !

Love is Phi! Phuro! Be inspired!

 

 

 

Advertentie

Wanneer schonk JIJ de laatste keer IEMAND bewust & oprecht jouw aandacht ?

Mensen zijn sociale wezens, we hebben allemaal nood aan liefde, positieve aandacht en waardevolle connecties, maar we hebben voor onszelf een omgeving en cultuur gecreëerd die ons afsnijdt van iedere ware connectie en we hebben substituten gevonden via sociale media.
Wij hebben een maatschappij gecreëerd waarin het gemakkelijker is om van alle menselijke contact afgescheiden te zijn dan ooit tevoren. De schrijver George Monbiot sprak zelfs over “the age of loneliness”.

Het is niet vreemd dat nu meer mensen verslaafd raken aan drank, drugs en medicijnen. Je kan het als een symptoom zien van de ziekte waaraan velen van ons lijden : we staren constant naar het eerstvolgende object dat we kost wat kost willen bemachtigen maar vergeten ondertussen oprechte aandacht te schenken aan de mensen rondom ons.

En dan vraag ik me af hoe we allemaal, individueel en samen, kunnen herstellen van de ziekte van sociaal isolement die ons als een dichte mist sluier omringt.

12373407_1224381520912512_4832075561680260171_n

Je kan glimlachen naar mensen op straat of een praatje slaan met een onbekende, je kunt beslissen om bewust en met volle aandacht naar iemands verhaal te luisteren, je kunt “zomaar” iemand een geschenkje of bloemen kopen of iets heel origineel doen voor iemand als teken van appreciatie, je kunt een ouderwetse “kletsavond” organiseren of samen gaan wandelen. Je kunt ook vrijwilliger worden !

Start positieve verandering bij jezelf want de maatschappij dat ben ook jij ! Wees daarom vandaag een bron van inspiratie en motivatie voor iemand die het nodig heeft !

PHURO! BE INSPIRED!