Let it snow !

“Snow is an attempt of GOD to make the dirty world look clean.”

Iedere sneeuwvlok is uniek en verschillend, een wonderbaarlijke expressie van de natuur, samen weven ze één tapijt en maken alles terug nieuw. Wist je dat wij, mensen, dezelfde kracht hebben om samen iets moois te maken van deze wereld ?

Wanneer water sneeuw of ijs wordt, worden er mooie hexagonale ijskristallen gevormd. Masaru Emoto, een Japanse onderzoeker, deed hier uitgebreid onderzoek naar en toonde aan dat water geheugen heeft en verandert naargelang de verschillende bronnen waaraan het is blootgesteld. Water geeft zo z’n geheimen prijs !

Emoto maakte door middel van speciale technieken foto’s van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen kwam en dat aan verschillende omstandigheden werd blootgesteld. Hij concludeerde dat geluiden (muziek, woorden) en beelden (geschreven tekst, foto’s) invloed hebben op de energetische structuur van water.

Hieronder vind je een voorbeeld van water dat is blootgesteld aan verschillende woorden. Zoals je merkt, maken woorden van liefde en dankbaarheid mooie gestructureerde ijskristallen terwijl woorden van haat lelijke onsamenhangende structuren maken.

emoto

Gedachten, woorden, gevoelens, intenties en emoties zijn energie en creëren een bepaalde vibratie. Water is enorm ontvankelijk voor deze verschillende vibraties (boodschappen). Deze vibraties zijn zo sterk dat wij de structuur van water kunnen veranderen !

Aangezien wij mensen ook uit 70% water bestaan, kan ons lichaam dus heel gemakkelijk beïnvloed worden door verschillende energieën : woorden, beelden, muziek,…kunnen bij ons “binnenkomen”, kunnen een gevoelige snaar raken, kunnen ons veranderen !

“Jouw mond kan gif spuwen of het kan een gebroken ziel helen.”

Mohammed Qahtani

Water kan je op verschillende manieren energetisch maken, zodat het een helend effect heeft op het menselijk lichaam. Naast woorden kan je ook gebruik maken van gekleurd glas, zonlicht, edelstenen en stemvorken.

Mijn favoriete stemvork is 528 hz, deze heeft een heel helend en transformerend effect tot in de diepste cellen van ons lichaam !

20170721_124934

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Johan Cruijff

Vind je dit allemaal heel ongeloofwaardig ? Kan je dit amper vatten ? Je hoeft niets van me (en van Dr. Emoto) klakkeloos over te nemen. Test het gewoon uit voor jezelf en ervaar zelf wat dit allemaal betekent. Je kan dit doen door te experimenteren met een plant of met gekookte rijst…ik garandeer jou dat je versteld zult staan van de uitkomst !

Wanneer een pot gekookte rijst met liefde wordt toegesproken blijft deze mooi. Wanneer dezelfde rijst wordt uitgescholden gaat deze na verloop van tijd schimmelen. Wanneer je een kleine plant met liefde behandelt, blijft deze mooi. Wanneer je deze kleine plant haat, gaat deze rotten ! Kijk de volgende keer als je iemand ziet praten tegen planten dus niet raar op !

rijstexperimentjpg

Begint het langzaam binnen te sijpelen en duidelijk te worden, hoe belangrijk de woorden zijn die je uit naar anderen of jezelf en welk effect het heeft op onze lichamen wanneer we haatdragende woorden roepen naar anderen ? Of wanneer we zelf jarenlang “blootgesteld” worden aan negativiteit ? Het maakt ons letterlijk ZIEK !

Phuro! Be inspired!

 

 

Advertentie

In harmonie met de 5 elementen

Originally, people were totally connected to God; there was only love, harmony and health, it was all one.

Bruno Gröning

De 5 elementen

Om de traditionele Chinese geneeskunde te begrijpen dienen we de vijf natuurelementen nader te bestuderen. Deze vijf elementen zijn : hout, vuur, aarde, metaal en water en ze zijn overal in ons universum terug te vinden.

Onze organen, onze emoties en gevoelens, ieder van deze aspecten kan je linken aan een bepaald natuurelement. Wil je in optimale gezondheid zijn dan dien je deze 5 elementen in evenwicht te brengen.

 

five-elements-624557_1280

 

Je kan de vijf elementen vergelijken met een moeder/kind relatie. Zoals een vrouw haar kind baart, brengt hout vuur voort, vuur brengt aarde voort, aarde brengt metaal voort, metaal brengt water voort, water brengt hout voort. Dit is de genererende functie van de elementen zoals je die ook in de natuur terugvindt.

De belangrijkste organen gerelateerd aan ieder element zijn : de lever voor het hout element, het hart voor het vuur element, de milt voor het aarde element, de longen voor het metaal element en de nieren voor het water element.

Een gezonde lever kan dus het hart voeden en steunen, een gezond hart kan de milt voeden en steunen, een gezonde milt kan de longen voeden en steunen, gezonde longen kunnen de nieren voeden en steunen en tenslotte gezonde nieren kunnen de lever voeden en steunen.

Naast de genererende eigenschappen hebben de elementen ook controlerende eigenschappen. Bepaalde elementen domineren de andere : hout controleert aarde, aarde controleert metaal, water controleert vuur, vuur controleert metaal en metaal controleert hout. In de natuur bijvoorbeeld halen de bomen hun voeding uit de aarde, vuur smelt metaal, …

Wanneer de verschillende elementen niet in balans zijn gaan we blokkades voelen in ons lichaam en eventueel ziek worden.

Volgens Master Sha heeft alles een ziel, ieder orgaan heeft een ziel, iedere emotie heeft een ziel. Het probeert ons van dienst te zijn. Boosheid kan ons bijvoorbeeld helpen onze pijn te verbergen of te ontlopen. We worden boos omdat we ons niet kwetsbaar kunnen of willen opstellen of wanneer we niet kunnen huilen.
Woede kan ons ook een gevoel van macht geven en ons tijdelijk een boost in energie geven. Aan alles is dus een positieve zijde (de yin/yang theorie). Je kan bv gerechtvaardigd boos zijn. Balans is altijd de sleutel.

De elementen en onze emoties

Het houtelement in balans brengen door woede los te laten en kalmte en geduld te ontwikkelen

World_Japan_Bamboo_wood_023256_

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone; you are the one who gets burned.”

Buddha

Element : hout 

Orgaan : de lever, galblaas, de ogen en pezen.

Klimaat : wind (wind leidt bij mensen met een zwakke lever tot nervositeit en onrust)

Emotie : boosheid, woede

Balans :  boosheid loslaten

Woede kan tot lever- en stofwisselingsziekten leiden. Een kwade stemming belast de functiekringloop van de galblaas en lever.

Bij verstoring en blokkades van dit element zijn we : explosief, onberekenbaar, onbeheerst, lichtgeraakt, driftig, dulden we geen tegenspraak. We zijn verhit, koken van woede of zien rood van woede. Andere uitspraken hieraan gerelateerd zijn bv : blind van woede, een zuurpruim zijn, hij spuwt zijn gal,…

Het vuur element in balans brengen – Depressie loslaten en vreugde ontwikkelen

147044567

 

“The body heals with play, the mind heals with laughter and the spirit heals with joy.”

Ed Strachar

Element : vuur

Orgaan : hart, de dunne darmen, bloedbanen en de tong

Emotie : depressie

Balans : vreugde

Klimaat : warmte (warmte kan leiden tot stoornissen in hart en bloedsomloop)

Wanneer het vuur element uit balans is, uit dit zich in gevoelens van angst en depressie. Vreugde, vergeving en dankbaarheid daarentegen helpen ons deze negatieve gevoelens los te laten en brengen ons het gevoel terug van geluk en inspiratie.

Overdaad kan een belasting betekenen voor het hart, de dunne darm en andere gerelateerde organen. Hartaandoeningen kunnen ook aan de tong afgelezen worden.

Denk maar aan de uitdrukkingen “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, of “het hart op de tong hebben” !

Het aarde element in balans brengen – Zorgen loslaten en liefde en compassie ontwikkelen

12111915_1195435977140400_9107053730589604886_n

“Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength.”

Corrie Ten Boom

Element : aarde

Orgaan : maag, milt, pancreas, spieren, mond, lippen, tanden, tandvlees

Emotie : zorgen

Klimaat : vochtig (maagklachten dienen vaker op in een vochtige omgeving)

Balans : zorgen loslaten

Het aarde element omvat de milt, maag, spieren, mond, lippen, tanden en tandvlees.  Excessief zorgen maken en piekeren kunnen leiden tot blokkades in het aarde element.

Zorgen kunnen een schadelijke invloed hebben op de spijsvertering. Een zorgelijke gemoedstoestand betekent een belasting voor de functies van de maag en milt/pancreas. De milt staat rechtstreeks in verband met de mond, ook tandaandoeningen duiden op een verteringsstoornis in de mond. Mensen met een verteringsprobleem neigen vaak naar een peinzende, tobbende of zwaarmoedige (hypochondrische) instelling.

Denk maar aan de volgende uitspraken/uitdrukkingen wanneer je je zorgen maakt : het ligt me op de maag, ik kan het niet verteren,…

Maak meer plaats vrij door compassie en liefde voor jezelf en anderen te ontwikkelen en zorgen los te laten. De meeste zorgen zijn een constructie van een bange geest en zijn niet op de waarheid gebaseerd. Het betekent niet dat je alles onbezonnen moet doen, onthoud dat balans de sleutel is !

Het metaal element – Verdriet en droefheid loslaten en moed ontwikkelen

581683_525617617461466_432543180_n

“What soap is for the body, tears are for the soul.” 
Jewish proverb

Element : metaal

Organen : longen, dikke darmen, huid en neus

Emotie : leed, verdriet

Balans : moed ontwikkelen

Klimaat : droogte (de longen zijn zeer gevoelig voor droogte)

We hebben allen wel al momenten van verdriet ervaren, maar sommigen kunnen door deze gevoelens een lange tijd van slag zijn. Toch is het belangrijk dat je deze gevoelens erkent en er doorheen gaat in plaats van ze te vermijden of te onderdrukken.

Het metaal element omvat de longen, dikke darmen, de huid en de neus. Verdriet bevordert ziektes en stoornissen in de ademhalingswegen. Een verdrietige en treurige gemoedstoestand is een belasting voor de functies die met de longen en dikke darm samenhangen. Longaandoeningen uiten zich via de neus en de reukzin. “De neus is de doorgang naar de longen” zeggen de oude Chinezen.

Teveel verdriet kan leiden tot extreme vermoeidheid, zelfs uitputting en diepe berusting. Verdriet betekent ook vaak huilen. Huilen is een beschermende reactie van het lichaam om zich van een te zware last kan ontrekken..

Uitdrukkingen : het verdriet drukt als een zware steen op de borst, de longen uit zijn lijf huilen, gebukt gaan onder leed,…

De emotie die het metaal element terug in evenwicht brengt is moed. Het vergt moed om jouw verdriet te tonen of te uiten. Luister naar de signalen die jouw lichaam geeft zodat je het kunt helen en transformeren.

Het water element in balans brengen –  Angst loslaten door kalmte en vrede te ontwikkelen

maxresdefault

“A miracle is a shift in perception from fear to love.”

ACIM

Element : water

Orgaan : blaas, nieren, beenderen, oren

Emotie : angst

Klimaat : koude (nieren en blaas zijn gevoelig voor koude)

Balans : vrede

Het orgaan waar volgens de 5 elementen theorie angst wordt opgeslagen is in de nieren, het belangrijkste orgaan van het water element. De nieren worden in verband gebracht met koude, angst, seksualiteit en vitaliteit. Angst kan de nieren aantasten en tot geringere vitaliteit leiden. De nieren zorgen niet alleen voor de urine productie en uitscheiding maar bewaren ook de levenskracht. In balans is dit element gerelateerd aan de emoties vrede en kalmte.

Koude en angst worden ongeveer op dezelfde manier geuit : we hebben kippenvel, we beven, we rillen van angst, …het wijst ons op een verhoogde yang toestand, die de externe kou (yin) tegenwerkt.

Angst is een verkrampend  gevoel en kan ons compleet immobiliseren. Het is logisch dat angst ons bekruipt wanneer we ons in een levensbedreigende situatie bevinden, maar momenteel vertaalt onze angst zich meer in stress, onvrede, niet gelukkig zijn.

Angst is het gevolg van steeds herhalende gedachten, woorden, geloofssystemen en ervaringen. Al jouw angsten komen voort uit wat jij gelooft. Als je de oncontroleerbare sneeuwbal die jouw gedachten hebben gevormd kan verpletteren, zal ook de angst verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Phuro! Be inspired!

Kwanyin
“Weng Ma Ni Ba Ma Hong is the mantra of Guan Yin, the Goddess of Compassion, also known as Ling Hui Sheng Shi, which means “soul intelligence saint servant.” It is one of the most powerful healing and blessing mantras throughout history. Chant this mantra to develop the power of the Chong meridian and to clear energy blockages from this channel. Chant Weng Ma Ni Ba Ma Hong for total healing of your physical, emotional, mental and spiritual bodies.”

 

 

 

 

Er zijn voor iemand in nood

‘Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.’

Mother Theresa

Het leven zit vaak vol rare wendingen. Soms gebeuren er dingen rondom jou waarvan je denkt : Hoe kan dat nu ? Hoe is dat toch mogelijk ? Het leven is niet eerlijk…Wanneer een vriend of familielid in moeilijkheden verkeerd bijvoorbeeld weet je niet goed wat te zeggen of wat te doen om de persoon te helpen. Je loopt maar wat te ijsberen, je maakt jezelf nerveus door het eindeloze gepieker.

Het probleem is dat je hierdoor in een eindeloze loop komt van negatieve gedachten en gevoelens en dit gaat de persoon waarover we ons zorgen maken niet meteen verder helpen.

Weet dat alles en iedereen energie is : wijzelf zijn energiewezens, onze gedachten zijn energie, onze gevoelens zijn energie. Alles is energie, ook datgene wat we materie noemen. Vaste structuren vibreren echter op een lagere frequentie zodat ze voor ons toch zichtbaar zijn. Wat wij met onze ogen kunnen zien en opmerken bedraagt maar 1% van het totale spectrum dat zich in het universum bevindt. Deze onzichtbare energieën moet je binnen in jezelf aanspreken om verandering aan te brengen of om in de richting te sturen die jij wenst.

Als je mij kent of mijn blogs al gelezen hebt, dan weet je ondertussen dat ik niet geloof in een God buiten onszelf die ergens hoog in de hemel zit en ons met de vinger wijst. We zijn onze eigen autoriteit en creëren met onze geest de dingen die we in onze wereld zien. De schuld op God steken voor wat er met ons en onze dierbaren gebeurt is nutteloos. Wat we God noemen is in werkelijkheid de universele kracht die beschikbaar is voor ieder van ons, in ons en rondom ons. De universele kracht zal er voor zorgen dat zij alles naar jou toetrekt dat in overeenstemming is met jouw ware gevoelens.

Hoe kunnen we er dan werkelijk zijn voor iemand in nood, zelfs als we niet bij de persoon aanwezig (kunnen) zijn, wat moeten we doen ?

Mensen die nog nooit energetische oefeningen hebben gedaan, kijken me vaak ongelovig aan. Ze denken hoe kan zoiets eenvoudig en simpel ons helpen ? Ze geloven niet in de scheppende kracht van hun geest en ze geloven nog minder in de magnetiserende kracht van hun gevoelens. Toch wil ik je vragen om de oefeningen te proberen, met een open geest en de juiste intenties. Een gemakkelijke oefening om mee te starten en waar ook kinderen goed mee overweg kunnen is een visualisatie met gebruik van een teddybeer. De teddy zal dienen als surrogaat voor de persoon waar jij liefde gaat naar sturen. Je kan deze oefening alleen doen, indien meerdere personen dit doen voor de persoon in kwestie des te krachtiger deze visualisatie zal zijn.

a9a1b52f6556f14e76b78a537d2a865d

Ga zitten op een stoel of in een zetel. Als je met meerdere personen bent kan je ook in een kring gaan zitten. Neem de teddybeer op jouw schoot en zorg ervoor dat je in een rustige, stille staat bent. Je kan het beste beginnen door enkele malen langzaam en diep adem te halen zodat je tot rust komt.

Concentreer jou nu op jouw eigen hart en roep gevoelens op van dankbaarheid, appreciatie, liefde, empathie. Dit hoeft nog niet voor de persoon in kwestie te zijn, belangrijk is gewoon dat je het goede gevoel kunt vasthouden, denk aan wat jou echt goed doet voelen.

Wanneer je je in deze liefdevolle houding bevindt, maak je nu jouw intenties kenbaar voor de persoon. Dit doe je door met gesloten ogen jou de persoon voor de geest te halen en jou te concentreren op het punt tussen jouw ogen. We noemen dit punt niet voor niets “het derde oog”. Stel je nu de persoon voor zoals jij hem wenst te zien. Als de persoon bv in het ziekenhuis ligt, stel hem dan NIET bedlegerig voor maar WEL zoals jij wenst dat hij is : blij, gezond, vol energie. Wat zou je bv aan het doen zijn met deze persoon wanneer deze bij jou zijn ? Zouden jullie spelen, plezier maken,…?

Plaats nu jouw handen op de hartstreek en buikstreek van de teddybeer die dient als plaatsvervanger voor de persoon waar je nu al deze positieve energie gaat naartoe sturen. Beeld je in dat jij en de teddy omringd worden door een mooie ballon vol gouden licht, het is een stralend warm licht dat overal binnendringt. Blijf je focussen op de intentie voor deze persoon en de goede gevoelens die erbij horen. Je kunt gerust glimlachen terwijl je deze oefening doet ! Als je in groep bent stel jullie dan voor dat jullie allemaal in deze stralende bol zitten !

Het is niet nodig dat je woorden gebruikt indien jouw intenties en gevoelens synchroon zijn met elkaar maar het kan in sommige gevallen wel helpen om de focus te behouden. Zorg er dan wel voor dat deze woorden steeds positief zijn en in de tegenwoordige tijd. (Je bent gezond, je bent vol energie, je straalt, wat zie je er goed uit,…)

Doe deze oefening zolang deze comfortabel voelt, een tiental minuutjes is zelfs al voldoende. Weet en geloof dat de universele kracht zijn werk doet en dat vanaf het moment dat jij deze oefening doet deze energie reeds ter plaatse is bij de persoon. Deze oefening is niet gebonden aan plaats en tijd.

Doe deze oefening ook regelmatig voor jezelf, iedereen kan zelfliefde en een dikke knuffel gebruiken ! Andere visualisaties vind je hier : Visualisaties met het infinity symbool

Phuro! Be inspired!

 

 

 

Good vibes

Jouw volledig bestaan…alle materie, alle leven, al jouw ervaringen – alles dankt zijn bestaan in deze fysieke wereld aan frequentie. Werkelijk alles is energie die op een bepaalde frequentie vibreert.

Je kunt niets ervaren op deze planeet zonder het aan te trekken door…vibratie. Iedere emotie, inclusief liefde en haat straalt een bepaalde vibratie uit.

Gezondheid heeft een frequentie. Ziekte heeft een frequentie. Ieder orgaan heeft zijn eigen frequentie alsook jouw hele lichaam dat zijn eigen frequentie uitzendt.

Ons hart is de belangrijkste energiecentrale in ons lichaam, het heeft een elektromagnetisch veld dat op energetische wijze signalen uitzendt naar mensen, dieren en planten in onze directe omgeving en ver daarbuiten. We zijn ons hiervan niet altijd bewust, maar we worden vaak beïnvloed door de stemming en de gevoelens van anderen. We kunnen het o.a. voelen aan de ‘sfeer’ als we ergens binnenkomen. We beïnvloeden elkaar wederzijds. Dieren voelen bijvoorbeeld gemakkelijk aan of je bang bent of niet.

10981998_10206562011149869_8581470948585475073_n

Voor andere interessante weetjes zie artikel van Paul Bols, gepubliceerd in Werking van het Hart :  curieuze feiten van het hart

De bekende wetenschapper Nikola Tesla zei ooit : “Als je de geheimen van het universum wil ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie. Onze gedachten en emoties zijn ook energie die op een bepaalde frequentie vibreren en zo beïnvloeden ze ons elektromagnetisch veld. Het is eigenlijk een manier van communiceren die niet gezien wordt maar wel gevoeld, tenzij we leren iemands aura te “lezen”, dan kunnen we dat veld opmerken als diverse kleuren die zich in en rondom ons bevinden.

Een “energetische” oefening dient om onze energie te “transformeren” of om onze eigen energie te beschermen. Dit is dus geen hocus pocus : het gaat om visualisaties, waarbij we onze gedachten, woorden en emoties gaan betrekken, met de intentie ons elektromagnetisch veld te beïnvloeden.

Geluid is vibratie, muziek kan dus ook gebruikt worden om jou in een bepaalde stemming te brengen. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk “feel good” muziek beluistert of liedjes met een tekst die inspirerend is want woorden zijn ook vibraties !

fkufyjg-930x3601-720x340

De frequentie waarop je normaal gezien muziek beluistert is A=440 Hz, ik converteer mijn muziek naar A=432 Hz, je hoort het verschil misschien maar heel subtiel toch gaan we de muziek anders ervaren. Bij 440 Hz lijkt muziek ons meer op een mentaal niveau binnen te dringen, bij 432 Hz gaan we de muziek meer “voelen“. We gaan ons spontaan beter voelen !

Studies tonen aan dat bij 440HZ de pitch niet harmonieus is en dat deze angsten en agressies kan vergroten, het zou een negatief effect hebben op het menselijk gedrag en bewustzijn.

432hz vibreert met de gouden ratio of PHI, (Love is Φ, Power of the heart) waardoor onze atomen en DNA beginnen te resoneren in harmonie met de spiraalvormige patronen in de natuur, ons gevoel van verbondenheid met de natuur wordt vergroot ! 432 Hz klinkt niet alleen mooier en harmonieus in de oren, maar wordt ook gevoeld in het hart.

Je bent meester van jouw eigen energie en daardoor ben je in staat om alles te controleren : alles dat je bent, alles dat je doet, alles dat je ervaart.

Wanneer je de frequentie van jouw wezen voldoende verandert, kan het niet anders dan dat je in mum van tijd fysieke manifestaties ziet van deze verandering in jouw realiteit.

Jouw fysieke realiteit is enkel de reflectie van jouw ziel, jouw identiteit of jouw idee van jezelf.

Verander jouw geloofssystemen, emoties en gedachtepatronen om het leven te leiden dat je echt verlangt want door deze filters neem je jouw realiteit waar, een realiteit waarvan je lang dacht dat deze vast en onveranderlijk was.

Phuro! Be inspired!

Wiena