Transformatie met yoga

“Het doel van yoga is de mens te herstellen in zijn oorspronkelijke staat van volmaakte zaligheid. Dit doet het door de mens te bevrijden uit zijn verwikkeld zijn in het lichaam, de zinnen en de geest.”

Chidananda

Beginners-guide-to-7-chakras.png

Kalm en zelfzeker blijven in een crisis situatie, geen onverwachte uitbarstingen meer, geen tekenen van innerlijke onrust, minder lichaamspijn, meer energie,… Dit zijn maar een paar van de vele voordelen die yoga jou kan bezorgen.

Yoga komt uit het Sanskriet en kan men vertalen als “eenheid” of samenbrengen. Yoga kan de harmonie herstellen in ons lichaam en ons algemeen gevoel van welbehagen doen terugkeren. Het doet dit door balans te brengen in geest, ziel en lichaam. De kracht van yoga is te danken aan de asana’s (de verschillende lichaamshoudingen en stretchoefeningen) in combinatie met een evenwichtige ademhaling en geestelijke concentratie.

Bewust ademhalen : het is de snelste manier om ons terug te concentreren op het heden en om ons lichaam in een rustige staat van zijn te brengen en het te leren de spanning los te laten.

Yoga kan onze gedachten tot stilte brengen, waardoor we even de drukte, de problemen, de stress van het alledaagse leven achter ons kunnen laten. Wanneer we niet gestoord worden door onze gedachten, kunnen we ons beter concentreren en gemakkelijker een meditatieve staat bereiken, wat de oorspronkelijke bedoeling is van yoga oefeningen.

Het oefenen van de asana’s vergt concentratie en toewijding. Naast onze ontspannen houding en onze stille geest, leren we onszelf te beheersen en leren we via zelfdiscipline ons terug emotioneel weerbaar te maken.

578785_442320482457847_24306890_n

Is yoga gemakkelijk te beoefenen ? Voor beginners bestaan er al een reeks eenvoudige oefeningen. Laat je echter niet misleiden door sommige moeilijke poses, oefening baart kunst ! Yoga leer je met vallen en opstaan – letterlijk en figuurlijk – maar eens je de oefeningen onder de knie hebt, zal je merken dat je een krachtige, nieuwe vaardigheid hebt ontdekt die jouw levenskwaliteit fel zal kunnen verbeteren.

Onthoud dat als je verandering wil bewerkstelligen, je veel aandacht en tijd in jezelf dient te stoppen, maar niets is onmogelijk !

Never, Ever Give Up !

Phuro! Be inspired!

246494_457184180971477_2034181525_n

Diamond Dallas Page Youtube

Diamond Dallas Page Facebook

 

In harmonie met de 5 elementen

Originally, people were totally connected to God; there was only love, harmony and health, it was all one.

Bruno Gröning

De 5 elementen

Om de traditionele Chinese geneeskunde te begrijpen dienen we de vijf natuurelementen nader te bestuderen. Deze vijf elementen zijn : hout, vuur, aarde, metaal en water en ze zijn overal in ons universum terug te vinden.

Onze organen, onze emoties en gevoelens, ieder van deze aspecten kan je linken aan een bepaald natuurelement. Wil je in optimale gezondheid zijn dan dien je deze 5 elementen in evenwicht te brengen.

 

five-elements-624557_1280

 

Je kan de vijf elementen vergelijken met een moeder/kind relatie. Zoals een vrouw haar kind baart, brengt hout vuur voort, vuur brengt aarde voort, aarde brengt metaal voort, metaal brengt water voort, water brengt hout voort. Dit is de genererende functie van de elementen zoals je die ook in de natuur terugvindt.

De belangrijkste organen gerelateerd aan ieder element zijn : de lever voor het hout element, het hart voor het vuur element, de milt voor het aarde element, de longen voor het metaal element en de nieren voor het water element.

Een gezonde lever kan dus het hart voeden en steunen, een gezond hart kan de milt voeden en steunen, een gezonde milt kan de longen voeden en steunen, gezonde longen kunnen de nieren voeden en steunen en tenslotte gezonde nieren kunnen de lever voeden en steunen.

Naast de genererende eigenschappen hebben de elementen ook controlerende eigenschappen. Bepaalde elementen domineren de andere : hout controleert aarde, aarde controleert metaal, water controleert vuur, vuur controleert metaal en metaal controleert hout. In de natuur bijvoorbeeld halen de bomen hun voeding uit de aarde, vuur smelt metaal, …

Wanneer de verschillende elementen niet in balans zijn gaan we blokkades voelen in ons lichaam en eventueel ziek worden.

Volgens Master Sha heeft alles een ziel, ieder orgaan heeft een ziel, iedere emotie heeft een ziel. Het probeert ons van dienst te zijn. Boosheid kan ons bijvoorbeeld helpen onze pijn te verbergen of te ontlopen. We worden boos omdat we ons niet kwetsbaar kunnen of willen opstellen of wanneer we niet kunnen huilen.
Woede kan ons ook een gevoel van macht geven en ons tijdelijk een boost in energie geven. Aan alles is dus een positieve zijde (de yin/yang theorie). Je kan bv gerechtvaardigd boos zijn. Balans is altijd de sleutel.

De elementen en onze emoties

Het houtelement in balans brengen door woede los te laten en kalmte en geduld te ontwikkelen

World_Japan_Bamboo_wood_023256_

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone; you are the one who gets burned.”

Buddha

Element : hout 

Orgaan : de lever, galblaas, de ogen en pezen.

Klimaat : wind (wind leidt bij mensen met een zwakke lever tot nervositeit en onrust)

Emotie : boosheid, woede

Balans :  boosheid loslaten

Woede kan tot lever- en stofwisselingsziekten leiden. Een kwade stemming belast de functiekringloop van de galblaas en lever.

Bij verstoring en blokkades van dit element zijn we : explosief, onberekenbaar, onbeheerst, lichtgeraakt, driftig, dulden we geen tegenspraak. We zijn verhit, koken van woede of zien rood van woede. Andere uitspraken hieraan gerelateerd zijn bv : blind van woede, een zuurpruim zijn, hij spuwt zijn gal,…

Het vuur element in balans brengen – Depressie loslaten en vreugde ontwikkelen

147044567

 

“The body heals with play, the mind heals with laughter and the spirit heals with joy.”

Ed Strachar

Element : vuur

Orgaan : hart, de dunne darmen, bloedbanen en de tong

Emotie : depressie

Balans : vreugde

Klimaat : warmte (warmte kan leiden tot stoornissen in hart en bloedsomloop)

Wanneer het vuur element uit balans is, uit dit zich in gevoelens van angst en depressie. Vreugde, vergeving en dankbaarheid daarentegen helpen ons deze negatieve gevoelens los te laten en brengen ons het gevoel terug van geluk en inspiratie.

Overdaad kan een belasting betekenen voor het hart, de dunne darm en andere gerelateerde organen. Hartaandoeningen kunnen ook aan de tong afgelezen worden.

Denk maar aan de uitdrukkingen “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, of “het hart op de tong hebben” !

Het aarde element in balans brengen – Zorgen loslaten en liefde en compassie ontwikkelen

12111915_1195435977140400_9107053730589604886_n

“Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength.”

Corrie Ten Boom

Element : aarde

Orgaan : maag, milt, pancreas, spieren, mond, lippen, tanden, tandvlees

Emotie : zorgen

Klimaat : vochtig (maagklachten dienen vaker op in een vochtige omgeving)

Balans : zorgen loslaten

Het aarde element omvat de milt, maag, spieren, mond, lippen, tanden en tandvlees.  Excessief zorgen maken en piekeren kunnen leiden tot blokkades in het aarde element.

Zorgen kunnen een schadelijke invloed hebben op de spijsvertering. Een zorgelijke gemoedstoestand betekent een belasting voor de functies van de maag en milt/pancreas. De milt staat rechtstreeks in verband met de mond, ook tandaandoeningen duiden op een verteringsstoornis in de mond. Mensen met een verteringsprobleem neigen vaak naar een peinzende, tobbende of zwaarmoedige (hypochondrische) instelling.

Denk maar aan de volgende uitspraken/uitdrukkingen wanneer je je zorgen maakt : het ligt me op de maag, ik kan het niet verteren,…

Maak meer plaats vrij door compassie en liefde voor jezelf en anderen te ontwikkelen en zorgen los te laten. De meeste zorgen zijn een constructie van een bange geest en zijn niet op de waarheid gebaseerd. Het betekent niet dat je alles onbezonnen moet doen, onthoud dat balans de sleutel is !

Het metaal element – Verdriet en droefheid loslaten en moed ontwikkelen

581683_525617617461466_432543180_n

“What soap is for the body, tears are for the soul.” 
Jewish proverb

Element : metaal

Organen : longen, dikke darmen, huid en neus

Emotie : leed, verdriet

Balans : moed ontwikkelen

Klimaat : droogte (de longen zijn zeer gevoelig voor droogte)

We hebben allen wel al momenten van verdriet ervaren, maar sommigen kunnen door deze gevoelens een lange tijd van slag zijn. Toch is het belangrijk dat je deze gevoelens erkent en er doorheen gaat in plaats van ze te vermijden of te onderdrukken.

Het metaal element omvat de longen, dikke darmen, de huid en de neus. Verdriet bevordert ziektes en stoornissen in de ademhalingswegen. Een verdrietige en treurige gemoedstoestand is een belasting voor de functies die met de longen en dikke darm samenhangen. Longaandoeningen uiten zich via de neus en de reukzin. “De neus is de doorgang naar de longen” zeggen de oude Chinezen.

Teveel verdriet kan leiden tot extreme vermoeidheid, zelfs uitputting en diepe berusting. Verdriet betekent ook vaak huilen. Huilen is een beschermende reactie van het lichaam om zich van een te zware last kan ontrekken..

Uitdrukkingen : het verdriet drukt als een zware steen op de borst, de longen uit zijn lijf huilen, gebukt gaan onder leed,…

De emotie die het metaal element terug in evenwicht brengt is moed. Het vergt moed om jouw verdriet te tonen of te uiten. Luister naar de signalen die jouw lichaam geeft zodat je het kunt helen en transformeren.

Het water element in balans brengen –  Angst loslaten door kalmte en vrede te ontwikkelen

maxresdefault

“A miracle is a shift in perception from fear to love.”

ACIM

Element : water

Orgaan : blaas, nieren, beenderen, oren

Emotie : angst

Klimaat : koude (nieren en blaas zijn gevoelig voor koude)

Balans : vrede

Het orgaan waar volgens de 5 elementen theorie angst wordt opgeslagen is in de nieren, het belangrijkste orgaan van het water element. De nieren worden in verband gebracht met koude, angst, seksualiteit en vitaliteit. Angst kan de nieren aantasten en tot geringere vitaliteit leiden. De nieren zorgen niet alleen voor de urine productie en uitscheiding maar bewaren ook de levenskracht. In balans is dit element gerelateerd aan de emoties vrede en kalmte.

Koude en angst worden ongeveer op dezelfde manier geuit : we hebben kippenvel, we beven, we rillen van angst, …het wijst ons op een verhoogde yang toestand, die de externe kou (yin) tegenwerkt.

Angst is een verkrampend  gevoel en kan ons compleet immobiliseren. Het is logisch dat angst ons bekruipt wanneer we ons in een levensbedreigende situatie bevinden, maar momenteel vertaalt onze angst zich meer in stress, onvrede, niet gelukkig zijn.

Angst is het gevolg van steeds herhalende gedachten, woorden, geloofssystemen en ervaringen. Al jouw angsten komen voort uit wat jij gelooft. Als je de oncontroleerbare sneeuwbal die jouw gedachten hebben gevormd kan verpletteren, zal ook de angst verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Phuro! Be inspired!

Kwanyin
“Weng Ma Ni Ba Ma Hong is the mantra of Guan Yin, the Goddess of Compassion, also known as Ling Hui Sheng Shi, which means “soul intelligence saint servant.” It is one of the most powerful healing and blessing mantras throughout history. Chant this mantra to develop the power of the Chong meridian and to clear energy blockages from this channel. Chant Weng Ma Ni Ba Ma Hong for total healing of your physical, emotional, mental and spiritual bodies.”

 

 

 

 

Breng de wereld in balans

Er heerst nog steeds in deze wereld een onevenwichtigheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dit uit zich vooral in : misbruik van macht, gebrek aan mededogen, en ongelijkheid tussen man en vrouw en dit op het meest subtiele niveau !
We hebben allen op de één of andere manier vrouwen vernederd en gekleineerd, we hebben allen bijgedragen tot de toestand waarin de wereld zich momenteel bevindt !

Vooraleer de mannen onder ons zich bedreigd voelen : mannelijke en vrouwelijke energie zijn twee stromen die zowat overal terug te vinden zijn. Het heeft weinig te maken met anatomie, hormonen of het feit dat je nu in een vrouwen – of mannenlichaam vertoeft !

Wil dit zeggen dat we als vrouwen wild rond ons heen moeten schoppen, vol haat en ongenoegen, broedend op wraak en vergelding ? Terugvechten kunnen we niet met dezelfde patriarchale middelen die in het verleden hebben gefaald. We zouden dan terug in een straatje belanden van dominantie en misbruik.

Wat we als mens, man of vrouw nodig hebben is dat we teruggaan naar de kern van onszelf, naar de bron in ons en dat we ons terug herinneren wie we echt zijn !

Hieronder volgt een manier om dat teniet te doen waaraan we veel te lang hebben bijgedragen, deze oefeningen zijn bestemd voor alle mannen en vrouwen die de balans in deze wereld willen helpen herstellen.
Je kent zeker iemand in je omgeving die gebaat kan zijn met deze oefeningen.

Aan iedereen die ooit misbruikt, verkracht, vernederd, gekleineerd is geweest : het hoeft niet zo te zijn, GENOEG IS GENOEG, neem jouw kracht terug !!!

Succes ! Phuro !

Zeg iedere verklaring/affirmatie 3 maal luidop terwijl je voortdurend op de top van jouw hoofd tikt (aan het kruinchakra) en zeg het een vierde maal terwijl je je voortdurend op je borst tikt (hartchakra). Zeg ieder woord met intentie, het zijn niet enkel woorden, maar ook een vibratie die toelaat om jouw energie te zuiveren. Pauzeer na ieder woord. Zeg het in een stevige, standvastige toon, niet als een vraag.Vermijd het op een zangere toon te zeggen of met veel vertoon ! Zeg ze allemaal, ze horen bij elkaar !

“Ik verklaar mezelf surrogaat voor vrouwelijke energie door deze taps te doen in alle momenten”
“Ik laat los om belogen te worden in alle momenten”
“Ik laat los om niet gerespecteerd te worden in alle momenten”
“Ik laat los om bedrogen te worden in alle momenten”
“Ik laat los om bestolen te worden in alle momenten”
“Ik laat los om gekleineerd te worden door mannelijke energie in alle momenten”
“Ik laat los om verkracht te worden in alle momenten”
“Ik laat los om niet naar waarde geschat te worden in alle momenten”
“Ik laat los om vertrappeld te worden in alle momenten”
“Ik laat los om gepest te worden in alle momenten”
“Ik laat los om “uitgescheten” te worden in alle momenten”
“Ik laat los om vergiftigd te worden in alle momenten”
“Ik laat los om slaaf te zijn van mannelijke energie in alle momenten”
“Ik laat los om aangevallen te worden door mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle energetische verbindingen tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik laat het geloof los dat mannelijke energie superieur is aan vrouwelijke energie in alle momenten”
“Ik laat het geloof los dat vrouwelijke energie zwak is in in alle momenten”
“Ik laat los om mannelijke energie te verkiezen boven vrouwelijke energie in alle momenten”
“Ik laat los vrouwelijke energie te haten in alle momenten”
“Ik laat los vrouwelijke energie te proberen doden in alle momenten”
“Ik laat los te proberen om mannelijke energie te zijn in alle momenten”
“Ik laat de nood los om mezelf te bewijzen in alle momenten”
“Ik laat los om mezelf te vernederen in alle momenten”
“Ik laat los om mannelijke energie te verafgoden in alle momenten”
“Ik laat los om me vast te klampen aan mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle tentakels tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder het mes dat mannelijke energie in mijn rug heeft gestoken in alle momenten”
“Ik laat los mijn schoot te vergiftigen door mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder de klauwen van mannelijke energie van mijn “zijn” in alle momenten”
“Ik verwijder alle programmeringen en conditioneringen die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik verwijder alle engrammen die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik verwijder de pijn, lasten en beperkingen die mannelijk energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik verwijder de angst, futiliteiten en onwaardigheid die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik verwijder alle zwakheden, minderwaardigheid en illusies van afgescheiden te zijn die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik zend alle energetische verbindingen die vrouwelijke energie kleineren naar het licht in alle momenten”
“Ik commandeer dat alle complexe energetische structuren die mij kleineren worden begeleid naar het licht door mijn gidsen in alle momenten”
“Ik laat los om andere vrouwelijke energie te kleineren in alle momenten”
“Ik laat los om mannelijke tactieken te gebruiken als overlevingsvorm in alle momenten”
“Ik verbreek alle beloften en akkoorden tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle vloeken tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle zegeningen tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verbrijzel alle glazen plafonden die op mij zijn geplaatst in alle momenten”
“Ik snijd alle koorden en draden tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik los alle karmische verbanden op tussen mezelf en mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle intenties tot controle die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik verwijder al mijn energie van mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle illusies van mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle maskers, muren en bepantseringen van mannelijke energie in alle momenten”
“Ik verwijder alle handboeien die mannelijke energie op mij heeft geplaatst in alle momenten”
“Ik laat alle gevangenissen waarin mannelijke energie me heeft opgesloten ineenstorten en oplossen in alle momenten”
“Ik laat los een minion te zijn voor mannelijke energie in alle momenten”
“Ik laat los om een spreekbuis te zijn voor mannelijke energie in alle momenten”
“Ik neem alles terug dat mannelijke energie van mij heeft weggenomen in alle momenten”
“Ik laat los om te resoneren met mannelijke energie in alle momenten”
“Ik laat los om mannelijke energie uit te stralen in alle momenten”
“Ik verwijder alle mannelijke energie uit mijn geluidsfrequentie in alle momenten”
“Ik verwijder alle mannelijke energie uit mijn lichtuitstraling in alle momenten”
“Ik verwijder alle mannelijke energie uit mijn hele wezen in alle momenten”
“Ik keer mijn paradigma om van mannelijke energie naar de empowerment van mijn eigen vrijheid in alle momenten”
“Ik transcendeer mannelijke energie in alle momenten”
“Ik herstel en versterk de “wei chi” van al mijn lichamen in alle momenten”
“Ik breng al mijn lichamen terug in evenwicht in alle momenten”
“Ik heel al mijn lichamen in alle momenten”
“Ik ben gecentreerd en bezield in de vrijheid van mijn eigen empowerment in alle momenten”
“Ik vul mijn geluidsfrequentie met vreugde, liefde, overvloed, vrijheid en heelheid in alle momenten”
“Ik vul mijn lichtuitstraling met vreugde, liefde, overvloed, vrijheid en heelheid in alle momenten”
“Ik straal de vreugde, liefde, weelde, vrijheid en heelheid uit van mijn eigen empowerment in alle momenten”

Taps by Jen Ward (www.jenuinehealing.com)