Love is the absence of judgment

“Liefde is de afwezigheid van oordelen” Dalai Lama.

English blog version below video !

Shift in perspectief !

Wanneer je zegt dat je depressief bent, weet dat je niet depressief bent. De echte “ik” is niet depressief, Jouw echte “ik” is altijd daar geweest : onveranderbaar, stil, krachtig ! Het is jouw geest die telkens weer depressieve gedachten kiest en herhaalt. Het is een bouwsel, een constructie van de geest, een defensie mechanisme. Een illusie die in het leven wordt gehouden door wat jij gelooft, een deel dat in het leven is geroepen door jou en beïnvloed door anderen ! Jouw ego vecht !

Het echte gevecht (weerstand tegen jouw ware zelf)

Jouw gedachten zitten gevangen in de illusie van “tijd” door steeds het nu te beoordelen. Je brengt steeds jouw geest in het verleden of de toekomst en probeert zo de tijd te controleren, je plaatst zelf condities op het huidige moment. Het ego kan moeilijk in het nu leven omdat het een gewoonte gemaakt heeft om te oordelen ! Het moment dat je het NU beoordeelt, leef je niet meer in het NU. Observeer het NU, observeer jezelf zonder te oordelen en alles valt op zijn plaats.

Kijk in de spiegel : wat zeg je normaal gezien tegen jezelf ? Werd jouw negatieve zelf praat een gewoonte ? Weet dat je het zelf gemaakt hebt en ook zelf kunt veranderen ! Misschien lijkt het moeilijk en onnatuurlijk, maar dat is normaal toch, je bent het niet gewoon om zoveel liefde en positiviteit in jezelf te stoppen ! Toch is zelf-liefde de sleutel !

Je kan het concept van jezelf, jouw identiteit, wie je werkelijk bent zelf kiezen maar je kiest ervoor om jezelf te beperken ! Begin met jezelf graag te zien en te accepteren voor wie je bent. Eer jezelf dagelijks, je bent het waard net als eender iemand anders !

Het moment dat je jezelf beoordeelde, gaf je jouw kracht weg. Niemand, geen enkele gedachte, gevoel of situatie kan jou raken, tenzij je zelf kiest dit toe te staan. Het is enkel jouw perspectief op alles dat dit kan doen.

Neem het als taak op om vandaag niet over jezelf of anderen te oordelen ! Bekritiseer jezelf niet, maar observeer alle dingen zonder er een betekenis op te plakken ! Wees dankbaar voor jouw leven, apprecieer wat je al hebt ! Voel liefde voor jezelf, vergeef jezelf !

Stop om alles in jouw leven in vakjes van goed en slecht te steken en de shift in jouw leven zal starten !

 

When you say that you are depressed, know that you are not depressed. The real you isn’t depressed, your real self has always been there : unchangable, unmovable, unaffected. It is your mind that chooses to think depressing thoughts all over again. It is a construct of the mind, a defense mechanism.  That part has been made up by you and by the influence of others, and is kept alive by your beliefs. Your ego is struggling !

Your thoughts are trapped in the illusion of time by judging the now, you constantly bring your mind in the past or the future, trying to control time. The ego can’t live in the now because of its habit to judge ! The moment you judge the present moment you are not living in the now anymore ! Observe the moment, observe yourself without judgment and everything will fall in place.

Look in the mirror : what do you normally say to yourself ? Did your negative self talk become a habit ? Know you’ve created it yourself and that you can undo it yourself too ! It seems hard or unnatural because you’re simply not used to putting in so much positivity in yourself ! Start choosing to love yourself and accept yourself. Honor yourself daily !

You can choose the concept of yourself, your identity (who you are) but you limit yourself. The moment you began judging yourself, you started giving your power away ! No one person, thought, feeling, circumstance can harm you unless you choose to allow it. It is your perspective of harm that creates harm for you.

Don’t judge yourself nor others ! Don’t critizise yourself or others but observe everything without judgement and start appreciating and be thankful for your life ! Love yourself ! Appreciate yourself ! Forgive yourself !

Stop judging the rights and the wrongs in your life and the shift will start !

Phuro! Be inspired!

Advertentie