Woorden zijn energie, kies zorgvuldig !

 

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Download dit mini mental coaching dossier : “Controle over jouw gedachten”

in pdf : Wat zit er allemaal in jouw hoofd

in ppt : Wat zit er allemaal in jouw hoofd

Phuro! Be inspired!

Advertentie

Sloop de muur rond jouw hart

Je hoeft jouw gedachten niet allemaal grondig te onderzoeken om problemen op te lossen, dat zou leiden tot overdenken en jou te veel gefocust houden op het probleem in plaats van op de oplossing.

Als je bij jezelf kan opmerken hoe je je voelt over het probleem en het gevoel kan loslaten onmiddellijk ter plaatse dan zou het kerngeloof dat hiermee gepaard gaat spontaan beginnen op te lossen. Wanneer je de emotionele lading die het probleem met zich meebrengt loslaat, wanneer je jouw lichaam van dat gewicht verlost, van die pijn verlicht, dan snijd je als het ware een koord door tussen jou en het probleem.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”

Carl Jung

Jouw onbewuste verstopt vaak pijnlijke emoties, deze komen dan vast te zitten in jouw lichaam, meestal op de plaats of het orgaan waar je pijn hebt! Als je een bekrompen, angstig of zwaar gevoel hebt ; als je helemaal niet meer tot rust kan komen, of niet meer weet hoe “ontspannen zijn” werkelijk voelt, zou het kunnen zijn dat jouw onbewuste een “muur” heeft gebouwd (een soort verdedigingssysteem) rond jouw hart, en geloof me : het kan hierin heel creatief zijn !

Het kan uit éénder welk materiaal zijn gemaakt  dat je je kan inbeelden of waar je een voorkeur voor hebt : hout, steen, vuur, rotsen ! Mijn hartmuur was een gigantische skyscraper uit hulst ! In de Middeleeuwen werd deze stekelige plant gebruikt om iedere toegang tot het kasteel te blokkeren !

thumbnail-c5d3b317b4fe9bac19e90d303b8cf60e

Die oude vastzittende emoties loslaten kan pijnlijk lijken, maar wat veel pijnlijker is, is jou eraan vastklampen, wat veel pijnlijker is, is jouw weerstand tegen het loslaten.

Je kan rechtstreeks vragen aan jouw onbewuste of je verstopte emoties hebt. Als je al heel intuïtief bent, kan je gewoon rustig innerlijk een vraag stellen en wachten tot het antwoord in je opkomt, als dit niet het geval is dan kan ik je een eenvoudige spiertest en de emotie code tabel van Dr. Bradley Nelson aanraden (schrijver van The Emotion Code). Ik heb de chart vertaald, je kan de nederlandse vertaling op aanvraag bekomen op info@phuro.be !

Dr. Nelson werkt met een kinesiologische test (spiertest) die al een ruime tijd wordt gebruikt in mental coaching en ook in de alternatieve geneeskunde. Ons lichaam heeft een geheugen, omdat vroegere ervaringen geregistreerd worden door de neuronen en de cellen van de weefsels, zenuwen en spieren. Via zo’n spiertest communiceer je met het bewustzijn van je lichaam, en heb je toegang tot zijn geheugen. Het spreekt rechtstreeks het lichaam aan zonder beïnvloed te worden door ons ego, die werkelijk alles in vraag stelt, die de eeuwige twijfelaar is. Onze onbewuste geest (bewustzijn van je lichaam) die eigenlijk één grote database is, weet het antwoord, je kan het volledig vertrouwen !

Een positief statement, de waarheid of een congruente boodschap zal het lichaam voorwaarts doen buigen bij een balanstest of sterk doen reageren bij een armtest of zelftest. (JA antwoord) Een negatief statement, een leugen of incongruente boodschap zal het lichaam achterwaarts doen buigen bij een balanstest of zwak reageren bij een armtest of zelftest. (NEE antwoord)

Jouw intentie is een krachtige vorm van gedachten energie. Het is mogelijk om vastzittende emoties los te laten met de kracht van jouw intentie alleen. De intentie en de beslissing om de vastzittende emoties los te laten NU is werkelijk het belangrijkste deel !

Magneten VERGROTEN letterlijk de kracht van jouw intentie, dus ze zijn een handig hulpmiddel om de klus te klaren ! Er zijn inmiddels goede en krachtige lichaamsmagneten op de markt die bij massage worden gebruikt, of om bepaalde lichaamsklachten lokaal te verminderen.

Op de magnetische strip van een kredietkaart staan een heleboel gegevens, wanneer je deze te dicht bij een magneet houdt, verwijdert deze mogelijk alle gegevens van de kaart en wordt de kaart onbruikbaar. Een vastzittende emotie loslaten door middel van jouw intentie en de lichaamsmagneet is vergelijkbaar met het verwijderen van de gegevens van de bankkaart. Ze zijn in één keer voorgoed verdwenen !

Wanneer je negatieve emoties ervaart, grijp dan jouw kans om deze los te laten zodat er ruimte vrijkomt om jou te focussen op wat je wil en op wat jou vreugde brengt ! Het kan jou wat tijd kosten om de muur rond jouw hart af te breken, misschien negeer je al lange tijd de signalen die jouw lichaam jou geeft en negeer je die vervelende emoties. Maar uren of dagen nadat je een emotie hebt losgelaten kan je plots herinnerd worden aan een situatie, plaats of persoon die achter de pijn zat en waar je nu bewust kunt naar kijken, zonder angst !

De zware steen is verwijderd en de ballon kan nu terug opstijgen ! De emotie is bewust herkend en verwijderd in plaats van te zijn opgeslagen als ziekte of pijn in jouw lichaam. Jouw geest zal terug vredig zijn !

Phuro! Be inspired!

Love is Φ – Power of the heart

De elektromagnetische frequentie van het hart beweegt in de vorm van een torus. De as van de torus strekt zich uit van de bekkenbodem tot de schedel en het hele veld is holografisch wat betekent dat informatie van elk punt in de torus kan worden afgelezen.

Het-elektromagnetische-veld-van-het-hart-is-de-sleutel-tot-fundamentele-vernieuwing-570x351

Het elektromagnetische veld van de torus is niet de enige bron die dit type elektromagnetisch veld voortbrengt. Elke atoom zendt dezelfde torus uit. De Aarde bevindt zich ook in het centrum van een torus, evenals het zonnestelsel en ons sterrenstelsel en allen zijn ze holografisch.

Wetenschappers denken dat er een goede kans is dat er één enkele universele torus is die een oneindig aantal holografische tori bevat. Dit betekent dat eenieder van ons is verbonden met het gehele universum en per definitie op elk gegeven moment toegang heeft tot alle informatie. Wanneer we in rust zijn en toegang krijgen tot ons hart verbinden we ons letterlijk met de eindeloze voorraad wijsheid van het universum zodat ‘wonderen’ in ons leven komen

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1787:het-volgen-van-je-hart-is-slimmer-dan-je-denkt&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Hartcoherentie : samenwerking van hart, geest en lichaam !

Een andere manier om de torusvorm te bekijken is om deze te beschouwen als een vorm die perfect kan worden beschreven door een verzameling van Phi- spiralen. 

Elke Phi-spiraal is eigenlijk een serie pure sinusgolven. Het is een bekend principe in de natuurkunde dat elke complexe golfvorm gecreëerd kan worden uit de sommatie van eenvoudigere pure sinusgolven van verschillende frequenties en amplitudes. Dit principe wordt het Fourier-principe genoemd. De Phi-spiraal wordt aldus samengesteld uit een serie van harmonischen met golflengten die voldoen aan de Gulden snedeversie van de Fibonacci-reeks:

Wanneer pure sinusgolven met golflengten van 1/ Ф,  1,  Ф,  Ф ²,  Ф ³  etc. bij elkaar gevoegd worden, dan vormen zij de perfecte Phi-spiraal:

Gulden Snede golven
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Wanneer deze Phi-spiralen om de torus rondcirkelen en elkaar ontmoeten, dan interfereren zij met elkaar. Het gevolg van deze interferentie is dat er zich twee nieuwe golven vormen. Het is nu belangrijk te weten dat beide nieuwe golven een golflengte zullen hebben die wederom in de Fibonacci-reeks passen. Dit maakt het mogelijk dat de interferentie non-destructief zal zijn omdat de interferentie eenvoudigweg resulteert in meer harmonischen in de Fibonacci-reeks.

philower

Terwijl destructieve interferentie de norm is in golfinterferenties, is de enige uitzondering op deze regel in de natuur wanneer golven interfereren met de Gulden snede-ratio in golflengte. Met andere woorden: de Phi-spiraal kan in zichzelf opgaan rond de torusvorm zonder zichzelf te vernietigen. Daarmee is de Phi-spiraal de enige mogelijkheid in het universum om te nesten en zelforganiserend te worden. Dit is de manier waarop stabiele materie gevormd kan worden uit elektromagnetische energie als een verschijnsel van pure golfinterferentie.

765e0b20bd08d97a89d161c2532c3dff

Elektromagnetische energie in een rechte lijn noemen we gewoonlijk licht. Wanneer datzelfde licht haar eigen staart najaagt over het oppervlak van een torusvorm, noemen we het materie. Met andere woorden: het atoom is pure elektromagnetische energie in een vorm die we niet langer waarnemen als licht maar als materie. Of om het in Daniel Winter’s eigen woorden te zeggen:

Dus nu hebben we dit dualisme dat golven in een rechte lijn energie zijn en golven in een cirkel materie heten. En omdat we niet weten hoe de golf in de cirkel terechtgekomen is vanuit de lijn en er weer uit komt, stellen we ons massa verschillend van energie voor. E=MC^2 zegt eenvoudig dat, ja; voer de snelheid van het licht terug naar zichzelf en je hebt materie uit energie gemaakt’

De Gulden snede-spiralen van de torusvorm spiralen uiteindelijk naar een perfect nulpunt in de kern van de draaikolk die overeenkomt met de kern van het atoom. Dus deze sinusgolven imploderen met toenemende kortere golflengten. De implosie van de Gulden sinusgolven in steeds kleiner wordende golflengten verhoogt niet alleen de frequentie van de golven, maar verhoogt ook de snelheid van de golven om uiteindelijk sneller dan het licht te gaan. Volgens Daniel Winter is dit precies wat gravitatie in werkelijkheid is: de waterval van elektromagnetische Gulden snede sinusgolven die steeds meer in snelheid winnen om uiteindelijk supraluminaal te worden (sneller dan het licht). Einstein heeft altijd verondersteld dat elektromagnetisme en gravitatie gerelateerd waren en Daniel Winter legt ons nu uit hoe deze relatie precies zit.

.

(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Wanneer de donuts genest worden om de elektronenschillen van het atoom te vormen, is het enige wat nodig is om deze vorm van non-destructieve interferentie te vormen, dat de donuts uitgelijnd worden volgens de geometrie van de Platonische lichamen.

Wanneer de geneste donuts in het atoom gerangschikt worden volgens de symmetrie van de Platonische lichamen, haasten zich alle golven naar het centrum van het atoom, waardoor repetitieve, recursieve en fractalpatronen ontstaan die niet alleen de elektronenschillen vormen maar ook de kern van het atoom zelf. Uiteindelijk verdwijnen de fractalpatronen in het nulpunt van de kern van het atoom. De implosie van de elektromagnetische golven in steeds kortere golflengten is wat gravitatie eigenlijk is. De torus is min of meer een miniatuur zwart gat dat het licht naar zich toe trekt en zo gravitatie creëert.

De harmonische golfcycli die de Gulden Snederatio volgen, de Phi-cycli, zouden wel eens de oorsprong van het woord fysica (phi cycli, Eng: phi cycles)  kunnen zijn. Fysica zou dan de studie van de phi-cycli zijn

Phi en Liefde

Manfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Gedurende zijn optredens ontdekte hij dat bepaalde delen van zijn spel mensen meer ontroerden dan andere. Hij wilde weten wat het was in zijn muziek, welke toonhoogten en noten de mensen het meest beroerden. Hij begon daarom een wetenschappelijke carrière om dit uit te zoeken.

Zo bestudeerde hij de golfvormen die gerelateerd zijn aan menselijke emoties. De tedere omhelzingen en knuffels tussen mensen bleken voorspelbare drukcurven te volgen die universeel zijn. Zijn studies wezen uit dat deze niet gerelateerd zijn aan cultuur, religie of etnische achtergrond. Over de gehele wereld bleken mensen hetzelfde recept te gebruiken om emoties als een golf uit te drukken.

Uitdrukkingen van angst en haat waarbij mensen duwen en aan elkaar trekken bleken ook voorspelbare drukcurven te volgen. Verbazingwekkend is dat de emotie die geassocieerd wordt met liefde ook een relatie met de Gulden snede blijkt te hebben! Wanneer we onze geliefde omhelzen en het gevoel van liefde leggen in deze omhelzing, zal de maximale druk van de omhelzing plaatsvinden op precies het moment dat deze de Gulden snede vormt in de totale duur van de omhelzing.

Daniel Winter concludeerde uit Manfred Clynes’ studies dat liefde Gulden snede gerelateerd moet zijn!

Dus het lijkt erop dat er maar één manier is waarop het universele bewustzijn kan scheppen. Het vereist de liefdevolle, niet-destructieve interferentie en buiging van licht in fractal geometrische structuren die toestaat dat de golf staat en voor eeuwig interfereert. De hogere harmonischen in de Fibonacci-reeks zijn allemaal gebaseerd op de langste Phi-golf die de draaggolf vormt. De waterval aan elektromagnetische golven die gevlochten zijn op deze Gulden draaggolf met de langste golflengte heet in het Engels de ‘Lo Phi wave’, van ‘Long Phi wave’ ofwel de ‘Love Wave’ (liefdesgolf).

Is ‘Lo-Phi’ de oorsprong van het Engelse woord ‘love’?

phi1

Het lijkt er dus op dat alleen liefde creëert en we komen tot het inzicht dat het liefdevolle golven zijn die met elkaar interfereren waaruit de materiële wereld ontstaat. Wanneer de interfererende golven niet de Gulden snedeverhouding onderhielden in golflengten, dan zou destructieve interferentie het gevolg zijn en de materiële wereld zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Is het niet zo dat liefde bergen kan verzetten en dat haat en angst alles vernietigen? We zien dit zelfde principe tot uitdrukking komen in golven die liefdevol de wereld creëren.  Wanneer de golven elkaar haten, dan concurreren ze met elkaar en gaan ze allebei ten onder.

Licht in een rechte lijn is energie; liefdevol licht, gebogen om een brandpunt, creëert materie en het universele bewustzijn houdt deze golven gecentreerd. Wanneer de universele geest van het universum, God, het licht en de liefde van de wereld is, zoals de Bijbel ons vertelt, dan kunnen we dit nu waarderen vanuit een wetenschappelijk perspectief.

excerpt from : http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter6.html

Deze site is een aanrader als je je verder wil verdiepen in heilige geometrie !

Hieronder een visualisatie van Keith Allen Key, je kan deze gebruiken om terug de kracht van je hart te voelen. Enjoy !

Love is Phi! Phuro! Be inspired!

 

 

 

Bevrijd jezelf van emo-bagage

Een probleem kun je pas echt oplossen als je het onder ogen durft te zien. Zolang wat je gelooft of wat je voelt, diep verborgen blijft in jouw onbewuste, zal je met triggers te maken krijgen van deze schaduwzijde en er steeds mee geconfronteerd worden. Tenzij je beslist om niet meer jouw hoofd in het zand te steken ! Het is aan jou om je bewust te worden van al de beperkingen die jou tegenhouden om gelukkig, succesvol of gezond te zijn !

held-back

Soms zijn deze beperkende gedachten en overtuigingen zelfs helemaal niet van jou. Je kreeg ze mee van jouw ouders, leraars, vrienden of vijanden. Dat kan een gevoel zijn van nooit genoeg te zijn, steeds hard te moeten werken om goedkeuring te krijgen, het kunnen gedachten zijn dat je helemaal niet waard bent om iets te bereiken, het lijstje kan eindeloos doorgaan…we sleuren al te vaak de overtuigingen van anderen mee, die als we eerlijk zouden zijn tegen onszelf, ons niets opbrengen. Ze houden ons enkel tegen datgene te bereiken dat we zelf willen.

Heb je het gevoel dat je de wereld op jouw schouders meedraagt ? Heb je jezelf zo weg gecijferd dat je enkel nog een dumpplaats bent voor de problemen van anderen ? Wil je eigenlijk “genoeg” roepen maar ga je ondertussen door met die olifant op je rug ?

Loslaten van zorgen, verdriet, haat, wrok en angst maakt terug heel wat ruimte vrij om nieuwe, gezonde keuzes te maken en je terug te oriënteren op jezelf.

Veel van deze ballast kan de vuilbak in als je beseft dat het enkel jezelf ontrieft. Je hebt controle over je eigen gedachten, gevoelens, en gedrag. Anderen veranderen of de omstandigheden rondom jou proberen te controleren is nutteloos. Als je ervoor kiest om aan jezelf te werken zal je merken dat je vlug het roer terug in handen kunt nemen en zelf de richting kunt kiezen die je uitgaat.

De hulpmiddelen die een coach je kan aanreiken zijn echt eenvoudig toe te passen. Misschien hebben ze wel wat tijd nodig en inzet van jou,maar je zal stap voor stap vooruitgang maken en merken dat bewust in het leven staan echt niet zo moeilijk is !

Phuro! Be inspired! info@phuro.be

 

 

It takes two to fight !

Voor ieder gevecht heb je twee vechtersbazen nodig. Voor iedere pesterij heb je een gepeste nodig en een pestkop.

Het moment dat een opmerking, actie of aanval van iemand anders jou raakt (dus telkens wanneer je een negatieve emotie voelt zoals schaamte, verdriet, schuld, boosheid, verdriet) heb jij het toestemming gegeven om in jouw systeem binnen te dringen ! De haatzender weet dat jij zijn boodschap ontvangen hebt en dat het iets met je doet ! Hij is trots op zijn prestatie en jij, arme jij blijft verdwaasd achter, je vind jezelf maar een nietsnut.  Misschien volgt er een fysieke uithaal en probeer je jezelf te verdedigen, misschien kan je jezelf amper beschermen, buig je jouw hoofd neer en druip je af…

Maar de bullebak heeft jouw angst nodig om controle te kunnen uitoefenen over jou ! Zolang één van jullie beide niet in balans is zullen beide partijen elkaar nodig hebben, de ene kan niet zonder de andere, zorg dus dat jij als eerste in evenwicht bent !

Pesten richt zich steeds tot de fysiek of mentaal zwakkeren onder ons. Toch kan je wanneer je jezelf onder controle hebt weerstand bieden aan fysiek brute kracht of éénder welke psychische terreur of intimidatie. “Het raakt jou koude kleren niet” wil letterlijk zeggen “je laat het niet op jou INwerken !”

Iemand die wil vechten, daagt uit en aast op jouw reactie. Heb je al gemerkt dat wanneer iemand zijn kalmte bewaart en weigert te vechten, zijn tegenstander meestal furieuzer wordt ? De stoppen slaan door wanneer hij niet krijgt wat hij wil, (wanneer jij niet reageert of anders reageert) hij wordt nerveus en begrijpt niet wat er gebeurt wanneer je zijn aanval gewoon van je afborstelt !

Je hebt het recht jezelf fysiek te verdedigen maar kwaadheid met kwaadheid bestrijden lost niets op. Lao Tse zei : “De beste vechter is nooit kwaad”. Een echte strijder is in evenwicht. Hij verhoogt zijn wilskracht NIET zijn woede ! In een staat van balans, wanneer zijn aandacht in zichzelf is gericht, is er werkelijk niemand die hem kan beïnvloeden.

De voornaamste redenen  waarom de Maori’s hun haka dans uitvoeren voor de strijd is om hun eigen krachten op te wekken en om hun tegenstanders af te schrikken. Zij roepen echter geen haat op of geen agressie, want dat zou hun kracht verminderen. Ware kracht komt vanuit jezelf en berokkent  niemand anders schade toe. Wanneer er toch een aanval zou zijn, zei het fysiek of verbaal kun je de woede, haat en negatieve energie terugzenden, zonder dat het jou maar één haar gekrenkt heeft. Voor alle negatieve energie die op jou is gericht door anderen geldt : Niet van mij, return to sender !

Stel fysieke grenzen, bescherm je energetisch, leer nee te zeggen, oefen enkele krachtige one-liners in, ga een verdedigingscursus volgen. Aarzel niet om hulp te vragen of een vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer je met één of andere vorm van pesten of agressie te maken krijgt. Ook wanneer je een vermoeden hebt dat iemand in jouw omgeving hieronder gebukt gaat ! Schakel de coach in voor meer tips & tricks zodat je je zelfwaarde weer ontdekt, negativiteit de baas blijft en je voortaan die denigrerende opmerkingen niet meer in jouw rugzak meezeult !

Lees ook : Van kwetsbaar naar weerbaar voor meer tips !

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie – Deel 4 : Zijn

“At the moment of commitment, the universe conspires to assist you”

Goëthe

Er zijn geen oorzaken buiten jouw staat van zijn. Niets bestaat voor de mens behalve door het bewustzijn dat hij er van heeft. Alleen onze staat van zijn is belangrijk niet de omstandigheden. Alles hangt af van jouw houding tegenover jezelf, dat wat je niet aanvaardt als zijnde waar over jezelf kan je niet in deze wereld ontwaken.

Iedere situatie is neutraal, tot jij er mening aan geeft, positief of negatief, volgens jouw staat van zijn, de vibratie van jouw wezen.  Alleen wanneer je dit in overeenstemming brengt met wat je werkelijk wil zal je het gemanifesteerd zien in jouw wereld. Wanneer we zien en voelen zoals de persoon die we willen worden, worden we werkelijk de persoon die we willen worden.

Mochten we geen vrije wil hebben, zouden we niet de vrijheid hebben om aan het leven onze unieke expressie te geven. We kiezen zelf de richting die we uitgaan in ons leven en of we dit positief of negatief invullen. Het universum geeft ons enkel dat terug dat wijzelf toestaan en toelaten in ons leven.

Weet dat je werkelijk krijgt waar je om vraagt. Vergelijk het niet met een drive-in restaurant dat regelmatig orders door elkaar haalt of een deel van je bestelling vergeet. Weet dat het universum nooit verkeerd is maar dat wij het order verkeerd plaatsen ! Er zijn een heleboel redenen waarom we niet gemanifesteerd zien waar we om hebben gevraagd. Was het smeekbede van jouw kant ? Een gebed om medelijden te hebben ? Was jaloezie de drijvende kracht ? Was het minachting of haat ? Twijfel en angst ?

Onze gedachten en gevoelens zijn steeds onze belangrijkste aanwijzers. We kunnen ze positief of negatief hebben gebruikt, bewust of onbewust. We blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat wat we in ons leven zien. Ieder moment van de dag denken we wel iets, voelen we wel iets, geloven we wel iets. We creëren voortdurend, of we ons daar nu bewust van zijn of niet.

Wat je uitzendt, krijg je terug. Dat is wat de wet van aantrekkingskracht is. Gelijken trekken elkaar aan. We willen dat na de plaatsing van ons kosmisch order, het correct wordt uitgevoerd en tot bij ons komt. Laten we een boemerang uitgooien !

Vooraleer je jouw boemerang weggooit, stil je je geest en kom tot rust. Wat is het dat je werkelijk wil ? Waar verlangt jouw hart naar ? Probeer een zo gedetailleerd beeld voor ogen te krijgen. Schrijf jouw verlangen op één kant van de boemerang. Je hebt nu jouw order opgeschreven, je hebt de gewenste realiteit geselecteerd.

Mocht je nu jouw boemerang uitgooien zonder je bewust te zijn van de staat van zijn (vibratie van jouw gedachten en gevoelens) waarin je je bevindt, dan kun je gissen naar de uitkomst. Misschien gebeurt er iets waarvan je denkt: “hoe ben ik hier nu in terechtgekomen ?” of “dat moet mij weer overkomen !”. Onthoud dat er steeds overeenstemming dient te zijn tussen het vragen en het ontvangen !

Keer nu de boemerang om en schrijf het gevoel op waarmee je jouw order wil plaatsen. Match de emotie aan het verlangen dat je de wereld instuurt en geloof dat je reeds hebt wat je verlangt. Aanvaard het en laat het toestaan om tot jou terug te komen in de materiële wereld !

Probeer het positieve focuswiel in gang te houden. Omring je met mensen en objecten die je voortdurend herinneren aan jouw nieuwe realiteit. Als je single bent bijvoorbeeld en je wenst de liefde naar jou toe te trekken, dek dan de tafel voor 2 personen i.p.v voor jou alleen. Zo geef je een krachtig signaal dat je klaar bent om de gewenste realiteit te ontvangen. Deze kleine acties met de juiste intentie geven wel degelijk resultaat !

Wanneer je je positief focust op je doel, zal je meer opmerkzaam zijn voor de mogelijkheden die zich zullen aanbieden, je zal merken dat er meer synchrone events gebeuren en je zal personen en objecten naar jou toetrekken die jou dichter bij jouw doel brengen. Wees alert zodat je deze signalen niet mist en gepaste actie kunt nemen !

Wanneer niets in jouw omgeving er op wijst dat er zich veranderingen plaats vinden, raak dan niet ontmoedigd. Het is belangrijk dat je trouw blijft aan jouw visie, ook  al is het nog niet zichtbaar en tastbaar in de wereld.

Start met een gelukkig gevoel vandaag ! Zet het positieve focus wiel in beweging ! Concentreer je op positieve gedachten ! Door een negatieve focus en negatief gevoel blijf je in een negatieve spiraal en trek je steeds meer situaties aan die jouw angsten bevestigd zien.

Wil je op een correcte manier jouw boemerang werpen, werp er dan één uit met een beeld van de realiteit die jij wenst te zien, deze met het vredig gevoel als vibratie. Wedden dat je een bevredigend resultaat zal zien ?

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie – Deel 1 : Het Verlangen

Van inspiratie tot transformatie – Deel 2 : Zien (zelfconcept & visie)

Van inspiratie tot transformatie – Deel 3 : Voelen (jouw innerlijke GPS)

 

Van inspiratie tot transformatie – Deel 3 : Voelen (jouw innerlijke GPS)

“Ik heb besloten gelukkig te zijn, omdat het goed is voor mijn gezondheid”

Voltaire

Van zodra de architect (jij) zijn plan (visie) op papier heeft gezet, kan het huis worden gebouwd. Hij zal hiervoor de hulp inschakelen van de bouwers en hij zal op zoek gaan naar de meest bekwame vakmannen om de job uit te voeren. Wel de bouwers van jouw realiteit zijn jouw emoties ! Iedere keer dat de bouwer afwijkt van zijn plan, zal zijn bouwsel aan wankelen worden gebracht. Dan komen de negatieve emoties te voorschijn !

Emoties kunnen je vooruithelpen of juist tegenhouden. Jouw emotionele reacties zijn het resultaat van wat je gelooft dat waar is en van waar je op dat moment de meeste aandacht op richt. Ze lijken ons te overkomen, lijken het gevolg te zijn van een bepaalde situatie. Voor velen onder ons zijn ze oncontroleerbaar en we zeggen vlug  “Dat is nu eenmaal zoals ik ben, ik kan het niet helpen, ik kan dat niet veranderen”.

Per dag switch je duizend maal van de ene gedachte en emotie naar de andere zonder je je hiervan bewust te zijn. Zo’n wissel noemen we ook wel een shift in  het Engels. Je neemt als het ware iedere keer opnieuw een andere “staat van zijn” aan. Je voelt je prettig of juist niet prettig, boordevol energie of juist lusteloos, blij of boos. Wat we vaak niet weten is dat onze negatieve gedachten en emoties onze kracht wegnemen. De eerste stap is dus dat we ons bewust moeten worden van deze emoties.

We zijn het echter gewoon om ongewenste gevoelens weg te moffelen. We onderdrukken onze emoties en doen alsof ze niet bestaan.
Wat we eigenlijk doen is vergelijkbaar met een snelkoker. We zetten onszelf “onder druk”, proberen angstvallig het deksel dicht te houden en zolang we gevoelens niet loslaten blijven deze opgeborgen in ons onbewuste. In onze pogingen om onze angsten en frustraties niet onder ogen te zien proberen we te ontsnappen door : tv te kijken, alcohol te drinken, drugs te gebruiken of nemen we een cocktail aan medicijnen die ons lam leggen.
We raken in een vicieuze cirkel, we wenden steeds meer onze aandacht af van onze emoties. De druk in onszelf wordt zodanig groot dat we ofwel op een gegeven ogenblik “ontploffen” of we maken onszelf letterlijk ziek.
Zolang we onze emoties niet loslaten zullen ze zich blijven opstapelen in onze geest en ons lichaam, en zal wie je werkelijk bent diep verborgen blijven.

Negatieve emoties maken dat je minder helder gaat denken, minder efficiënt beslissingen gaat nemen en minder duidelijk gaat communiceren. Ze zijn ook echt slecht voor het goed functioneren van je lichaam : er treedt verminderde lichaamscoördinatie op en er is hogere kans op hoge bloeddruk en hartziekten.

Angst en verdriet  zijn bv grote energievreters. Ze zijn de demonen die jouw energielevel verlagen ! Je kan soms een zwaarte voelen, je hebt donkere gedachten, kortom van kracht is er geen sprake. Deze emoties kunnen je immobiliseren. Zeg maar enkele woorden luidop en voel wat ze betekenen : Ik kan het niet, ik ben een loser, ik voel me machteloos, ik heb hartzeer, och arme ik, ik voel me verraden, ik wil hier ontsnappen, ik ben in paniek, ik twijfel…

Blijf je te lang stilstaan bij deze emoties dan geef je je controle over aan anderen want je hebt zelf te weinig energie. Je voelt je een slachtoffer en je vindt het onmogelijk om dit te veranderen.

Bij woede heb je al wat meer energie voor handen maar deze gebruik je meestal of overwegend om controle te houden over anderen. Misschien denk je wel dat je sterk bent als je bv gemeen bent, op wraak belust bent of gefrustreerd bent maar dat is helaas niet waar !

Positieve emoties zijn diegenen die ons energie geven en ons goed laten voelen over onszelf ! Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor : verbeterde prestaties, grotere creativiteit en probleemoplossend vermogen, flexibel denken, verbeterd geheugen en verhoogde immuniteit tegen ziektes.

Heb jij ondertussen al besloten welke bouwvakkers jij zal toelaten om jouw huis te bouwen? De positieve emoties die je goed laten voelen en die parels kunnen scheppen, of de negatieve emoties met chaos en verwarring tot gevolg?

Leer voortaan jouw gevoelens te gebruiken als GPS. Merk je dat er negatieve gevoelens opborrelen dan weet je dat je afwijkt van de route (je focussen op wat je niet wil met negatieve emoties als resultaat) of er is een blokkade op de weg naar jouw doel (je focussen op wat je wil maar er zijn nog gedachten en geloofssystemen die in de weg zitten, met negatieve emoties als resultaat).

Misschien denk je wel : hoe kan ik me in godsnaam goed voelen als ik verdrietig ben of geïrriteerd ? Wel eigenlijk kunnen we er bewust voor kiezen, met een beetje oefening kun je leren die positieve gevoelens zelf op te roepen !

Van inspiratie tot transformatie – Deel 1 : Het Verlangen                                                            Van inspiratie tot transformatie – Deel 2 : Zien (zelfconcept & visie)                                           Van inspiratie tot transformatie – Deel 3 : Voelen (jouw innerlijke GPS)

Phuro! Be inspired!

 

 

Van inspiratie tot transformatie – Deel 2 : Zien (zelfconcept & visie)

“Wat ook jouw leeftijd is, jouw vorming of jouw opvoeding, waarvan je bent gemaakt is vooral ongebruikt potentieel.”

George Leonard

Jouw verbeelding is één van jouw belangrijkste hulpmiddelen om jouw gewenste realiteit te creëren. Het bevat werkelijk alle mogelijke versies van jouw realiteit die er bestaan in het hier en nu ! Je kan het als een oneindig veld van mogelijkheden zien. Leer dit veld te gebruiken !

Door jouw aandacht te richten op wat je wil of verlangt, kies je de realiteit die je wenst te ervaren. Jouw focus betekent dat je je energetisch verbindt met datgene waar je jouw aandacht op richt. Maar dat wil niet zeggen dat jouw wens hierdoor gemanifesteerd wordt, we ontbreken nog de activerende factor : onze gevoelens. Zij zijn als het ware de brandstof die ons de nodige energie geeft om ons doel te bereiken. Zonder de juiste gevoelens zou de droom, het verlangen maar een hoopvolle gedachte of droom blijven. Ze blijven “mogelijkheden” als we er blijven aan denken, ze worden pas echt als we “vanuit” hen denken. Op onze emoties komen we later terug.

De andere reden dat niet alles wat je je inbeeldt werkelijkheid wordt of anders gezegd de reden dat ze niet zichtbaar zijn voor jou in jouw realiteit is omdat ze niet “in tune” zijn of synchroon met wat we erover geloven. Het verlangen kan de deur openen, jouw negatief oordeel of wat je denkt dat waar is, kan de deur terug sluiten. Wat plaats jij zoal achter de woorden “Ik ben…? Wat denk je overwegend over jezelf ? of zeg je : ik wil wel MAAR…Vanwaar komen deze assumpties en zijn ze waar? Ze zijn waar als we erin geloven !

We selecteren of kiezen en ontvangen specifieke versies van de realiteit door ons geloof erin. We kiezen en ontvangen door 100% te vertrouwen in “wat we weten dat zo is”, op ieder moment geloven we wel IETS !

Jij als de architect van jouw eigen leven, kan de realiteit ervaren waarnaar je zo verlangt net zoals de architect het huis kan zien zoals hij het in zijn visie of verbeelding gemodelleerd heeft.

Als je een verlangen hebt en onmiddellijk in actie zou schieten, meteen zou beginnen “bouwen” zonder plan, dan kies je voor de harde weg. Focussen op verandering van gedrag om tot het gewenste resultaat te komen vergt meestal veel discipline, herhaling en wilskracht. Bij de minste storm kan je bouwsel instorten en kan je ontmoedigd raken. Als je een plan hebt (visie) kan je je acties terug bijstellen. Mocht je andere aspecten van jezelf zoals je zelfconcept en geloofssystemen eerst aanpassen, zouden je inspanningen sneller effect hebben !

Van inspiratie tot transformatie – Phuro! Be inspired!

Deel 1 : Het Verlangen

Volgende blog Deel 3 : Voelen

 

 

 

Van inspiratie tot transformatie – Deel 1 : Het Verlangen

 

“Iedere transformatie begint met een intens, vurig verlangen om getransformeerd te worden”

Neville

Jouw verlangen is de katalysator voor groei. Het maakt dat je jouw huidige realiteit wil aanpassen, een pijnlijke situatie wil ontgroeien, een droom naar jou wil toetrekken.

Het verlangen is onze motivatie tot verandering. Er is een zaadje geplant dat je wenst te zien groeien.

Ieder verlangen dat je ooit geuit hebt of niet geuit, op een positieve of negatieve manier is een vraag aan het universum, een kosmisch order. Wanneer je op de juiste manier zou vragen, zou ieder verlangen vervuld kunnen worden in een mum van tijd, maar je laat je leiden door wat je in jouw wereld ziet : angst, haat ,vertwijfeling, limitaties en gebrek, en jij besluit dit te aanvaarden als waar. Niets staat er tussen jouw hoogste ideaal van jezelf of jouw hartenwens dan jouw eigen angst en twijfels.

We hebben reeds alles in ons om succesvol, gelukkig en gezond te zijn, we hebben van nature uit innerlijke hulpmiddelen ter beschikking : onze verbeelding, focus, gedachten, woorden, emoties, gevoelens, we zijn het enkel verleerd om deze hulpmiddelen, die eenieder van ons heeft, correct te gebruiken.

Status quo kun je enkel voorkomen door “out of the box” te denken, je gevoelens als GPS te gebruiken en je bewustzijn te verruimen door andere, nieuwe ervaringen op te doen. Buckminster Fuller zei : “de beste manier om de toekomst te voorspellen is door haar zelf te scheppen”.

Verlangen betekent : je bent (nog) niet wie of waar je wil zijn of wat je wil hebben, maar het betekent ook dat het niet ver verwijderd is. Als je het verlangen laat groeien tot het een obsessie wordt, zal het alle andere ideeën uit jouw bewustzijn verbannen. Als het jouw verlangen is om rijk te worden, dien je eerst rijk te zijn in jouw bewustzijn. Je dient jezelf te kunnen overtuigen, te geloven en te weten dat je het hebt, ook al lijkt niets of niemand in jouw omgeving dit te ondersteunen !

Volgende blog : Van inspiratie tot transformatie,Deel 2 : Zien : Zelfconcept en visie

Op jou en oneindige mogelijkheden in 2017 !

picmonkey-collagebAan alle mensen op zoek naar zingeving, aan alle dromers, gelukszoekers,

Aan allen die hun levensdoel proberen te vinden,

Aan diegenen die al op missie zijn,

Aan iedereen die WEET DAT ER MEER IS,

Aan alle mensen die zich verloren voelen, leeggezogen door het leven,

Aan allen die opgebrand zijn in hun pogingen om anderen en situaties te controleren.

Aan diegenen die steeds moeten vechten tegen om het even wat en voor wie het leven dagelijks een strijd is,

Aan iedereen die BESLIST OM DE STRIJD TE STAKEN,

Aan alle mensen die een leegte proberen te vullen,

Aan allen die een tekort hebben, van alle liefde ontnomen, aan allen die enkel nog maar wanhoop en miserie zien,

Aan diegenen die stilstaan en niet weten waarheen te gaan en wat te doen, aan diegenen die zich een marionet aan een koord voelen,

Aan iedereen die BESLIST OM DE CONTROLE OVER TE NEMEN OVER ZIJN/HAAR LEVEN,

moveon

Aan iedereen met een INTENS EN VURIG VERLANGEN OM GETRANSFORMEERD TE WORDEN,

Laat 2017 het jaar zijn waarin je je hart opent voor datgene dat je echt verlangt.

Laat 2017 het jaar zijn dat je ONTWAAKT en je ONTPOPT tot dat wat je werkelijk bent : een compleet, individueel, uniek, mooi en krachtig wezen, een wonderbaarlijke uiting van ongelimiteerd potentieel hier op aarde !

Laat 2017 het jaar zijn waarin jouw dromen werkelijkheid worden !

imagination

Laat 2017 het jaar zijn waarin ik jou mag inspireren om de beste versie te worden van jezelf en ware verandering te starten in jezelf !

Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten en om de kans te grijpen jullie te vragen wat er zich werkelijk allemaal afspeelt in jullie wereld, hoe jullie tegen alles aankijken en bij welke situaties jullie nu echt wel mijn hulp kunnen gebruiken !

Daarom bied ik in 2017 enkele GRATIS coachingssessies aan doorheen gans Vlaanderen. Hou dus zeker mijn volgende blogs, posts en nieuwsbrieven in de gaten voor de data en plaatsen ! Je kan me ook voor individuele sessies contacteren via het onderstaand formulier.

Tot binnenkort !

Wiena Robert

In my Universe ALL are INCLUDED !

Phuro ! Be inspired !

 Phuro ! Be inspired !