In harmonie met de 5 elementen

Originally, people were totally connected to God; there was only love, harmony and health, it was all one.

Bruno Gröning

De 5 elementen

Om de traditionele Chinese geneeskunde te begrijpen dienen we de vijf natuurelementen nader te bestuderen. Deze vijf elementen zijn : hout, vuur, aarde, metaal en water en ze zijn overal in ons universum terug te vinden.

Onze organen, onze emoties en gevoelens, ieder van deze aspecten kan je linken aan een bepaald natuurelement. Wil je in optimale gezondheid zijn dan dien je deze 5 elementen in evenwicht te brengen.

 

five-elements-624557_1280

 

Je kan de vijf elementen vergelijken met een moeder/kind relatie. Zoals een vrouw haar kind baart, brengt hout vuur voort, vuur brengt aarde voort, aarde brengt metaal voort, metaal brengt water voort, water brengt hout voort. Dit is de genererende functie van de elementen zoals je die ook in de natuur terugvindt.

De belangrijkste organen gerelateerd aan ieder element zijn : de lever voor het hout element, het hart voor het vuur element, de milt voor het aarde element, de longen voor het metaal element en de nieren voor het water element.

Een gezonde lever kan dus het hart voeden en steunen, een gezond hart kan de milt voeden en steunen, een gezonde milt kan de longen voeden en steunen, gezonde longen kunnen de nieren voeden en steunen en tenslotte gezonde nieren kunnen de lever voeden en steunen.

Naast de genererende eigenschappen hebben de elementen ook controlerende eigenschappen. Bepaalde elementen domineren de andere : hout controleert aarde, aarde controleert metaal, water controleert vuur, vuur controleert metaal en metaal controleert hout. In de natuur bijvoorbeeld halen de bomen hun voeding uit de aarde, vuur smelt metaal, …

Wanneer de verschillende elementen niet in balans zijn gaan we blokkades voelen in ons lichaam en eventueel ziek worden.

Volgens Master Sha heeft alles een ziel, ieder orgaan heeft een ziel, iedere emotie heeft een ziel. Het probeert ons van dienst te zijn. Boosheid kan ons bijvoorbeeld helpen onze pijn te verbergen of te ontlopen. We worden boos omdat we ons niet kwetsbaar kunnen of willen opstellen of wanneer we niet kunnen huilen.
Woede kan ons ook een gevoel van macht geven en ons tijdelijk een boost in energie geven. Aan alles is dus een positieve zijde (de yin/yang theorie). Je kan bv gerechtvaardigd boos zijn. Balans is altijd de sleutel.

De elementen en onze emoties

Het houtelement in balans brengen door woede los te laten en kalmte en geduld te ontwikkelen

World_Japan_Bamboo_wood_023256_

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone; you are the one who gets burned.”

Buddha

Element : hout 

Orgaan : de lever, galblaas, de ogen en pezen.

Klimaat : wind (wind leidt bij mensen met een zwakke lever tot nervositeit en onrust)

Emotie : boosheid, woede

Balans :  boosheid loslaten

Woede kan tot lever- en stofwisselingsziekten leiden. Een kwade stemming belast de functiekringloop van de galblaas en lever.

Bij verstoring en blokkades van dit element zijn we : explosief, onberekenbaar, onbeheerst, lichtgeraakt, driftig, dulden we geen tegenspraak. We zijn verhit, koken van woede of zien rood van woede. Andere uitspraken hieraan gerelateerd zijn bv : blind van woede, een zuurpruim zijn, hij spuwt zijn gal,…

Het vuur element in balans brengen – Depressie loslaten en vreugde ontwikkelen

147044567

 

“The body heals with play, the mind heals with laughter and the spirit heals with joy.”

Ed Strachar

Element : vuur

Orgaan : hart, de dunne darmen, bloedbanen en de tong

Emotie : depressie

Balans : vreugde

Klimaat : warmte (warmte kan leiden tot stoornissen in hart en bloedsomloop)

Wanneer het vuur element uit balans is, uit dit zich in gevoelens van angst en depressie. Vreugde, vergeving en dankbaarheid daarentegen helpen ons deze negatieve gevoelens los te laten en brengen ons het gevoel terug van geluk en inspiratie.

Overdaad kan een belasting betekenen voor het hart, de dunne darm en andere gerelateerde organen. Hartaandoeningen kunnen ook aan de tong afgelezen worden.

Denk maar aan de uitdrukkingen “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, of “het hart op de tong hebben” !

Het aarde element in balans brengen – Zorgen loslaten en liefde en compassie ontwikkelen

12111915_1195435977140400_9107053730589604886_n

“Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength.”

Corrie Ten Boom

Element : aarde

Orgaan : maag, milt, pancreas, spieren, mond, lippen, tanden, tandvlees

Emotie : zorgen

Klimaat : vochtig (maagklachten dienen vaker op in een vochtige omgeving)

Balans : zorgen loslaten

Het aarde element omvat de milt, maag, spieren, mond, lippen, tanden en tandvlees.  Excessief zorgen maken en piekeren kunnen leiden tot blokkades in het aarde element.

Zorgen kunnen een schadelijke invloed hebben op de spijsvertering. Een zorgelijke gemoedstoestand betekent een belasting voor de functies van de maag en milt/pancreas. De milt staat rechtstreeks in verband met de mond, ook tandaandoeningen duiden op een verteringsstoornis in de mond. Mensen met een verteringsprobleem neigen vaak naar een peinzende, tobbende of zwaarmoedige (hypochondrische) instelling.

Denk maar aan de volgende uitspraken/uitdrukkingen wanneer je je zorgen maakt : het ligt me op de maag, ik kan het niet verteren,…

Maak meer plaats vrij door compassie en liefde voor jezelf en anderen te ontwikkelen en zorgen los te laten. De meeste zorgen zijn een constructie van een bange geest en zijn niet op de waarheid gebaseerd. Het betekent niet dat je alles onbezonnen moet doen, onthoud dat balans de sleutel is !

Het metaal element – Verdriet en droefheid loslaten en moed ontwikkelen

581683_525617617461466_432543180_n

“What soap is for the body, tears are for the soul.” 
Jewish proverb

Element : metaal

Organen : longen, dikke darmen, huid en neus

Emotie : leed, verdriet

Balans : moed ontwikkelen

Klimaat : droogte (de longen zijn zeer gevoelig voor droogte)

We hebben allen wel al momenten van verdriet ervaren, maar sommigen kunnen door deze gevoelens een lange tijd van slag zijn. Toch is het belangrijk dat je deze gevoelens erkent en er doorheen gaat in plaats van ze te vermijden of te onderdrukken.

Het metaal element omvat de longen, dikke darmen, de huid en de neus. Verdriet bevordert ziektes en stoornissen in de ademhalingswegen. Een verdrietige en treurige gemoedstoestand is een belasting voor de functies die met de longen en dikke darm samenhangen. Longaandoeningen uiten zich via de neus en de reukzin. “De neus is de doorgang naar de longen” zeggen de oude Chinezen.

Teveel verdriet kan leiden tot extreme vermoeidheid, zelfs uitputting en diepe berusting. Verdriet betekent ook vaak huilen. Huilen is een beschermende reactie van het lichaam om zich van een te zware last kan ontrekken..

Uitdrukkingen : het verdriet drukt als een zware steen op de borst, de longen uit zijn lijf huilen, gebukt gaan onder leed,…

De emotie die het metaal element terug in evenwicht brengt is moed. Het vergt moed om jouw verdriet te tonen of te uiten. Luister naar de signalen die jouw lichaam geeft zodat je het kunt helen en transformeren.

Het water element in balans brengen –  Angst loslaten door kalmte en vrede te ontwikkelen

maxresdefault

“A miracle is a shift in perception from fear to love.”

ACIM

Element : water

Orgaan : blaas, nieren, beenderen, oren

Emotie : angst

Klimaat : koude (nieren en blaas zijn gevoelig voor koude)

Balans : vrede

Het orgaan waar volgens de 5 elementen theorie angst wordt opgeslagen is in de nieren, het belangrijkste orgaan van het water element. De nieren worden in verband gebracht met koude, angst, seksualiteit en vitaliteit. Angst kan de nieren aantasten en tot geringere vitaliteit leiden. De nieren zorgen niet alleen voor de urine productie en uitscheiding maar bewaren ook de levenskracht. In balans is dit element gerelateerd aan de emoties vrede en kalmte.

Koude en angst worden ongeveer op dezelfde manier geuit : we hebben kippenvel, we beven, we rillen van angst, …het wijst ons op een verhoogde yang toestand, die de externe kou (yin) tegenwerkt.

Angst is een verkrampend  gevoel en kan ons compleet immobiliseren. Het is logisch dat angst ons bekruipt wanneer we ons in een levensbedreigende situatie bevinden, maar momenteel vertaalt onze angst zich meer in stress, onvrede, niet gelukkig zijn.

Angst is het gevolg van steeds herhalende gedachten, woorden, geloofssystemen en ervaringen. Al jouw angsten komen voort uit wat jij gelooft. Als je de oncontroleerbare sneeuwbal die jouw gedachten hebben gevormd kan verpletteren, zal ook de angst verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Phuro! Be inspired!

Kwanyin
“Weng Ma Ni Ba Ma Hong is the mantra of Guan Yin, the Goddess of Compassion, also known as Ling Hui Sheng Shi, which means “soul intelligence saint servant.” It is one of the most powerful healing and blessing mantras throughout history. Chant this mantra to develop the power of the Chong meridian and to clear energy blockages from this channel. Chant Weng Ma Ni Ba Ma Hong for total healing of your physical, emotional, mental and spiritual bodies.”

 

 

 

 

Advertentie

Auteur: Wiena

Be inspired ! Wiena Robert, mental coach & life coach, Belgium. Topics : Mental strength, emotional detachment, personal growth & transformation, spiritual development & awakening. Website EN : www.phuro.be Op de site BALANS IN SPORT EN LEVEN sta ik jullie als mental coach & life coach met raad en daad bij en werken we aan jullie mentale kracht, emotionele weerbaarheid en persoonlijke groei ! Jullie vinden er heel wat interessante artikels, tips en weetjes, checklisten en dossiers terug. Website NL : https://balansinsportenleven.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: